Är det olagligt att nekas inträde på grund av kön?

2017-10-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är lite nyfiken på att veta om en bar/klubb kan neka personer pga av kön. Kan ett uteställe ha den officiella riktlinjen och samtidigt hålla sig inom lagens ramar? Man kan ju aldrig veta hur en enskild vakt resonerar, men om hela stället har den regeln uttalat, kan det vara lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om diskriminering finner du i Diskrimineringslagen (här).

Kön är en diskrimineringsgrund, vilket innebär att det faller inom lagens tillämpningsområde (1 kap. 1 § DiskL). Att ha en riktlinje eller regel som uppmanar till att bara släppa in personer av ett kön i en bar eller klubb innebär så kallad direkt diskriminering (se 1 kap. 4 § p. 1). Att ha en regel som framstår som neutral, men kan komma att påverka personer av ett kön negativt, kallas för indirekt diskriminering (1 kap. 4 § p. 2 DiskL). Ett exempel på otillåten indirekt diskriminering var exempelvis när Volvo krävde att arbetare uppnådde en viss längd av säkerhetsskäl vilket kom att påverka kvinnor särskilt negativt (se AD 2005 nr 87).

I detta fall skulle situationen falla under regeln som anger att diskriminering är förbjudet för den som tillhandahåller varor och tjänster eller då en allmän sammankomst/offentlig tillställnings anordnas (2 kap. 12 § p. 1-2). I dessa fall kan diskriminering i vissa fall vara tillåten, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (2 kap. 12 a §).

Om personen som blivit nekad från baren eller klubben kan göra sannolikt att en person av ett annat kön hade kommit in under samma omständigheter och att orsaken till att personen inte kom in var att denna var av ett visst kön flyttas bevisbördan till den anklagade som måste visa att det var något annat än diskrimineringsgrunden som inverkade på beslutet (6 kap. 3 § DiskL).

Sammanfattningsvis skulle det i de flesta fall vara otillåten diskriminering att neka någon inträde enbart på grund av kön. Det är dock möjligt att särbehandlingen kan tillåtas om det går att visa att syftet är berättigat och att det är lämpligt och nödvändigt att neka personer av ett visst kön för att uppnå syftet. Är målet exempelvis att personer på klubben eller baren ska känna sig tryggare, måste verksamheten alltså kunna visa att detta inte går att uppnå på annat sätt än genom att neka personer av det andra könet. Skulle en domstol finna att så inte är fallet kan verksamheten behöva betala diskrimineringsersättning till den eller de som blivit diskriminerade. Diskrimineringsersättningar är på grund av EU-regler förhållandevis höga och bevisreglerna för diskriminering är överlag till förmån för den diskriminerade.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?