Är det lagligt att maskera sig på allmän plats?

FRÅGA
Hej! För en tid sen köpte jag en heltäckande gorilladräkt till en maskerad. Häromdagen skämtade jag och mitt barn om att vi skulle klä ut oss och ta en promenad i närområdet. Dräkten är naturtrogen och det är möjligt att folk skulle uppröras, eller bruka våld. Nu undrar jag därför: Är det lagligt att bara en sådan dräkt på allmän plats? Är det lagligt av människor att bruka våld om de skräms av den? Är jag tvungen att identifiera mig om någon kräver det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det lagligt att bära en heltäckande gorilladräkt på allmän plats?

Ja. Det finns ingen bestämmelse som säger att det är förbjudet att vara maskerad på allmän plats. Lagen (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall blir endast tillämplig vid demonstrationer eller vid liknande sammankomster. Det kan i dessa fall vara olagligt att täcka ansiktet när det uppstår störningar för den allmänna ordningen eller omedelbar fara, exempelvis våld, enligt 1 § lagen om förbud mot maskering i vissa fall. Då din situation inte aktualiserar en sammankomst är det således inte olagligt att bära en heltäckande gorilladräkt.

Är det lagligt av människor att bruka våld om de skräms av gorilladräkten?

Nej. Att bruka våld mot en annan person som resulterar i att denne får kroppsskada eller smärta är olagligt. Personen kan dömas för misshandel och således till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 3 kap. 5§ Brottsbalken (1962:700) (BrB). Om människor skulle bli skrämda är det inte heller lagligt för dem att bruka våld med anledning av nödvärn, vilket framgår av 24 kap. 1§ BrB. Där sägs att nödvärn kan aktualiseras exempelvis vid ett brottsligt angrepp på person eller om man olovligen tränger in på annans gård, vilket inte sker när ni promenerar utomhus.

Är man tvungen att identifiera sig om någon kräver det?

Nej. Du kan dock vara tvungen att identifiera dig för polis enligt 14§ Polislagen (1984:387) om misstanke för brott skulle finnas, vilket inte är aktuellt i ditt fall. Således behöver du inte identifiera dig för någon.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93065)