FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/09/2020

Är det olagligt att mana till fredlig revolution?

Hej!

Min fråga är ganska enkel: bryter jag mot lagen på något sätt om jag seriöst manar till revolution? FREDLIG revolution, ska tilläggas. Jag vill inte uppvigla folk till våldsamheter, men vars skulle gränsen gå?

Det kanske inte blev så enkelt...

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Revolution i svensk rätt
Begreppet revolution i sig finns inte i svensk straffrätt. Däremot kan vissa brott som förekommer i brottsbalken (BrB) aktualiseras. De flesta brott ska ske med någon form av avsikt, vilket kallas uppsåt, för att det ska föreligga straffansvar om inte annat anges i den paragraf som kriminaliserar gärningen (1 kap. 2 § BrB). I BrB finns två bestämmelser som eventuellt kan täcka uppmaning till fredlig revolution, i 18 kap. om högmålsbrott och 19 kap. om brott mot Sveriges säkerhet. Båda dessa kapitel innehåller en del brott som skulle kunna aktualiseras beroende på omständigheter men kommer ta upp de två brott jag anser är mest aktuella.

Revolution kan vara brottsligt
I regeringsformen (RF) finns uttryckt hur all makt i Sverige utgår från folket (1 kap. 1 § RF). Den främsta företrädaren för folket är riksdagen och förändring i samhället sker genom fria, hemliga och direkta val till riksdagen (1 kap. 4 § och 3 kap. 1 § RF). Vill man åstadkomma förändring i samhället behöver man således påverka förändring i riksdagen genom att rösta.

Revolution åsyftar ofta snabb förändring av ett lands politiska, ekonomiska eller sociala system. Ofta med syfte till maktövertagande. Att vilja se att ett land styrs annorlunda i sig är inget brott. Det är däremot brottsligt att med uppsåt omstörta statsskicket med våld, eller liknande vilket kallas uppror (18 kap 1 § BrB). Det är också brottsligt om man gör det i syfte att få statsmakterna att ta ett visst beslut (18 kap. 1 § BrB). Även förstadier till brottet är kriminaliserat (18 kap. 7 § BrB). Syftet med detta brott är således att omstörta statsskicket vilket är grunden för det svenska samhället, och framgår i 1 kap. RF. Uppror kan alltså anses ligga nära begreppet revolution. Däremot krävs det att våldsamma medel för att uppror som brott ska kunna aktualiseras.

Om man med uppsåt att riket ska läggas under främmande makt eller liknande med hjälp våldsamma medel eller andra lagstridiga medel döms man för brottet högförräderi (19 kap. 1 § BrB). Även detta är kriminaliserat på förstadier (19 kap. 14 § BrB). Högförräderi har till syfte att omkullvälta landets styrsätt och kan även det liknas vid revolution.

Förstadier till brott
Både uppror och högförräderi är kriminaliserat även innan brottet fullbordats, på försöks-, förberedelse- och stämplingsstadiet. Dessa stadier regleras i 23 kap BrB och syftar ofta till olika planeringsstadier för brott. Stämpling är när man beslutar sig för att genomföra gärning med annan eller och anstiftan är när man försöker få någon annan att utföra gärningen (23 kap. 2 § 3 stycket BrB).

Att uppmana till revolution skulle således hamna på stämplings- eller anstiftningsstadiet beroende på om man har för avsikt att delta själv eller endast få annan att göra det. En fredlig revolution innebär att revolutionen inte ska ske våldsamt, men en lagligt förändring av statsskicket kan endast ske genom förändring av grundlag. Förändring av grundlag görs genom att två likalydande besölut röstas igenom i riksdagen med ett riksdagsval mellan besluten innan grundlag anses stiftad (8 kap. 14 § RF). Det gör att det enda faktiskt lagliga sättet att förändra statsskicket är genom att rösta i riksdagsval.

Sammanfattning
Begreppet revolution finns inte specifikt angivet i men tillvägagångssättet kan återfinnas främst i 18 kap. och 19 kap. BrB. Uppmaning till fredlig revolution är i sig inte direkt kriminaliserat, men jag kan inte svara på om uppmaning till fredlig revolution som sedan leder till våldsamt beteende kan anses vara stämpling eller anstiftan till uppror eller högförräderi då det kommer bero på omständigheterna. Att tänka på kan däremot vara att i slutändan så är röstning i riksdagsval det enda lagliga sättet att ändra statsskicket.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo