Är det olagligt att lämna sina barn ensamma hemma?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Det är så att jag kommer att flytta med mina barn som är 9 och 13 till annan ort än idag. Deras pappa dricker och utredning på socialen sager att barnen skall inte leva I detta såklart. Därför tog jag beslutet att flytta 3 mil bort till den ort jag har mitt job. Jag har via advokat fått stadigvarande boende hos mig och umgänge med pappan när han är nykter.Till min fråga/tankeJag jobbar skift, dvs kväll varannan vecka (14,00-23,10). Jag kommer att ha 1 timmes rast kring läggdags för att köra hem till barnen och äta med dem och få de I sang. Sedan tillbaka till jobb som ligger 2 min bort och jobba till 23,10. Min granne kommer att kolla till barnen under kvällen och de kan även springa bort/ringa henne om det behövs. Även till mig som är 2 min bort och jobbar som Teamledare och har ett flexibelt jobb då jag kan köra på direkten. Det handlar om 4 kvällar varannan vecka. Min mamma kommer dessutom att vara hos dem någon kväll I veckan (1-2st).Så min fråga: Bryter jag mot någon lag eller vad kan hända om detta kommer fram tex I skolan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte någon specifik lag som reglerar hur länge man får lämna barn ensamma hemma, den lag som blir närmast tillämplig på ditt fall är föräldrabalken. 6 kap. 1-2 § § föräldrabalken säger att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att barnets personliga behov enligt ovan blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder och utveckling.

Slutsatsen blir att man i varje individuellt fall måste bedöma om barnet har uppnått åldern och mognaden för att vara ensam hemma. I ditt fall rör det sig om några tillfällen i månaden och ett av barnen är i tonåren, vilket borde peka på att man klarar av att vara hemma ett par timmar själv. Att grannen kan hjälpa barnen vid behov är också en aspekt som visar att barnen har någon vuxen i närheten att gå till om det skulle behövas.

Du bryter således inte mot någon lag genom att lämna barnen ensamma så länge barnen får den tillsyn barnen behöver med hänsyn till deras ålder och mognad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91260)