Är det olagligt att köpa nakenbilder?

FRÅGA
Hej, vad kan man få för straff ifall man köper nakenbilder av någon som är 17 år och skrivit att man ska ses för sex(båda velat detta enligt meddelanden) men man inte fått någon bild och inte setts heller, men dock har skickat pengar för nakenbilder. Personen verkar sedan utge sig vara två personer som sedan pressar en på pengar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar redogöra för vilka eventuella brott du kan ha gjort dig skyldig till och därefter för vilka brott tjejen kan ha gjort sig ansvarig till.

Vilket/vilka brott har du gjort dig skyldig till?

Det korta svaret är inga. Ditt handlande uppfyller inte kriterierna för vad som skulle kunna anses utgöra köp av sexuell tjänst då brottet förutsätter att en sexuell förbindelse har skett mot ersättning. En sexuell förbindelse innebär i detta fall samlag eller annan jämförbar handling (6 kap 11 § brottsbalken). Köp av nakenbilder omfattas alltså inte av bestämmelsen om köp av sexuell tjänst.

Andra tänkbara brott är sexuell posering (6 kap 8 § brottsbalken). Detta brott förutsätter att du främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering (första stycket). Vid det fall att barnet har fyllt 15 år men inte 18 år kan du hållas ansvarig för brottet förutsatt att utnyttjandet har inneburit skada för barnets hälsa eller utveckling. Att använda poseringbilderna för att framställa pornografiska bilder, eller den som betalar på en sexklubb för att se barnet posera (se prop. 2004/05:45 s. 147).

Sammanfattningsvis kan det i ditt fall sägas att du inte begått något brott när du betalade för bilderna (då hon säger att hon är 17 år). Notera att det är för svårt att direkt säga om händelsen inneburit en skada för tjejens hälsa eller utveckling.

Vilket/vilka brott har tjejen gjort sig skyldig till?

Genom att hota om att berätta eller liknande kan tjejen göra sig skyldig till utpressning (9 kap 4 § brottsbalken) och olaga tvång (4 kap 4 § brottsbalken). Utpressning blir aktuellt när tjejen erhållit pengar från dig genom sitt olaga tvång. Olaga tvång utförs genom att någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon till något.

Ett vanligt exempel i ditt fall är att hon hotar om att berätta för dina bekanta. Det brottsliga i hennes hot är att hon då gör sig skyldig till förtal om hon faktiskt berättar om händelsen. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap 1 § brottsbalken). Bedömningen av om en uppgift är ägnat att utsätta någon för annans missaktning sker utifrån de sociala värderingarna på din ort eller inom din personkrets (se NJA 2003 s. 567).

Sammanfattningsvis

Som jag tidigare nämnt kan du kort sagt inte hållas ansvarig för något brott. Däremot kan tjejen göra sig skyldig till utpressning och olaga tvång. Notera att utpressning blir aktuellt ifall du överför pengar till henne genom att hon "pressar" dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen åter med nya frågor till oss!

Med vänliga hälsningar,

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll