Är det olagligt att köpa eller få receptbelagd medicin som inte är utskriven till en själv?

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hej.Är det olagligt om en person köper eller får receptbelagd medicin av sin kompis som är utskriven till kompisen? Vad kan personen som får medicinen isåfall få för straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du endast undrar om det kan vara olagligt att köpa eller få receptbelagd medicin, och inte om det är olagligt att sälja eller ge medicinen.

De lagar som kan bli aktuella för denna fråga är narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Narkotikabrott

Det framgår inte i frågan vad det är för receptbelagd medicin. Om den receptbelagda medicinen är narkotikaklassad, så kan personen som köper eller får medicinen göra sig skyldig till narkotikabrott (narkotikastrafflag 1 § första stycket 6 p.). Detta eftersom personen olovligen innehar narkotika efter att personen har köpt eller fått medicinen. Det kommer röra sig om ett olovligt innehav, eftersom medicinen inte har ordinerats till den personen och det är inte meningen att det är den personen ska inneha och bruka medicinen.

Medicinen ska klassificeras som narkotika om den har beroendeframkallande egenskaper eller har euforiserande effekter, samt att medicinen på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller om regeringen har förklarat att medicinen är att anse som narkotika (narkotikastrafflag 8 §). På läkemedelsverkets hemsida är det möjligt att söka på den receptbelagda medicinen och se om den är narkotikaklassad, se här.

Om medicinen är narkotikaklassad så riskerar personen att dömas till för narkotikabrott och straffet är fängelse i högst tre år. Om personen endast innehar en liten mängd medicin, så riskerar den istället ringa narkotikabrott, och då är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (narkotikastrafflag 2 §).

Brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Om den receptbelagda medicinen inte är narkotikaklassad, så kan den ha inneboende egenskaper som medför fara för människors liv eller hälsa och som används i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 1 §). I ett rättsfall från hovrätten ansågs sömnmedel exempelvis vara sådan medicin som omfattades av lagen (RH 2009:36).

Det är förbjudet att inneha sådan medicin som omfattas av lagen utan tillstånd (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 3 § första stycket 7 p.). Eftersom det inte är personen som har fått medicinen oskriven, så har inte personen ett tillstånd att inneha medicinen.

Personen riskerar att dömas för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och straffet som den riskerar är böter eller fängelse i högst ett år (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 4 § första stycket).

Om den receptbelagda medicinen inte träffas av någon av de nämnda lagarna

Det ska dock poängteras att även om situationen inte faller inom narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, så är det möjligt att situationen omfattas av annan straffrättslig lagstiftning. Detta eftersom det är en viss gråzon om vad som är tillåtet.

Även om situationen inte skulle omfattas av någon straffrättslig lag så ska det även poängteras att ordinerad medicin till en person kan vara farligt för en annan person. Det är därför det finns strikta regler om det. Trots att personen kanske inte gör sig skyldig till något brott om den köper eller tar emot medicinen, så är det inte lämpligt att ta medicin som inte har ordinerats till en själv. Personen bör uppsöka läkare som kan skriva ut medicin till denne.

Sammanfattning

Den personen som köper eller tar emot den receptbelagda medicinen riskerar att dömas för narkotikabrott, om medicinen är narkotikaklassad. Straffet är fängelse i högst tre år. För ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Om medicinen inte är narkotikaklassad så är det möjligt att medicinen omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Då är straffet böter eller fängelse i högst ett år. Även om den receptbelagda medicinen inte skulle träffas av någon av de två nämnda lagarna, så är det inte lämpligt att personen tar medicinen eftersom det kan vara farligt då medicinen inte är ordinerad till den personen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91063)