FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott06/07/2022

Är det olagligt att inte vara folkbokförd i Sverige om man bor här hela året?

Är det olagligt att inte vara folkbokförd hos skatteverket fast man bor i sverige hela året?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skyldigheten att folkbokföra sig gäller alla som är bosatta i Sverige i minst ett år eller har sin faktiska hemvist här (folkbokföringslag 3 §). Med faktisk hemvist menas det land som personen har starkast anknytning till. Bedömningen av sådan anknytning görs med hänsyn till familjeförhållanden, om man äger en bostad, har anställning eller affärsverksamhet i sagda land. 

Det är brottsligt att inte vara bokförd på rätt adress om man är bosatt i Sverige (folkbokföringslag 42 §). Den som brister i sin folkbokföringsskyldighet kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är att anse som grovt kan personen dömas till fängelse i två år. I ringa fall, dvs. mindre allvarliga, ska personen inte straffas.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”