Är det olagligt att inneha alkohol när man är under 18 år?

2020-06-29 i Övriga brott
FRÅGA
Är det olagligt att bära alkohol på sig när man är under 18?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att bära alkohol när man är under 18 år är inte olagligt i sig. Det är däremot olagligt att sälja, framskaffa eller ge bort alkohol till någon som är under 20 år enligt 3 kap. 7 & 9 § alkohollagen (2010:1622). Bryter någon mot denna regel kan den dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt enligt 11 kap. 7 § alkohollagen.

Trots att det inte är olagligt för minderåriga att bära på alkohol har en polisman möjlighet, enligt 12 kap. 1§ alkohollagen, att beslagta alkohol som langats i strid mot de förbud som ställs upp. Utöver detta har polisen rätt att omhänderta berusade personer om de inte kan ta hand som sig själva eller innebär en risk och fara för sig själv eller andra enligt 1 kap. 1 § lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m..

Sammanfattningsvis betyder det här att man inte begår ett brott enbart genom att bära alkohol på sig när man är under 18, men polisen har rätt att beslagta den alkoholen och omhänderta personen om kraven för omhändertagande är uppfyllda.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (940)
2021-05-02 När kan åklagaren väcka åtal?
2021-04-30 Får man bära skjutvapen
2021-04-30 Griftefrid
2021-04-30 Kan hets mot folkgrupp bli aktuellt om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?

Alla besvarade frågor (92043)