Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?

Hej , jag undrar vad straffet kan bli av ha använt min sambos kreditkort olovligt för en summa 15000. :(

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du olovligen tagit din sambos kreditkort och spenderat pengar på detta.

Din fråga regleras i brottsbalken (brb).

De brottstyper som kan vara aktuellt i detta sammanhang är stöld och urkundsförfalskning.

Vad gäller för stöld?

Av 8 kapitlet. 1 § brb sägs att: Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

För att stöld ska aktualiseras krävs att du har tagit kreditkortet från din sambo utan att denne vet om det. Du måste även haft ett syfte att tillägna dig det, vilket det får anses att du haft då du köpt saker utan hans samtycke. Det faktum att du även spenderat pengar gör att din sambo lidit ekonomisk skada.

Min bedömning är att samtliga rekvisit för stöld är uppfyllda.

Vad gäller för urkundsförfalskning?

Om du obehörigen försöker handla med någon annans legitimation eller falsk legitimation kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras (14 kap. 1 § Brb). Brottet innebär att man utger sig för att vara någon man inte är eller framställer en handling (ex körkort, Id-handling). Brottet har fängelse i högst 2 år på straffskalan, men i ringa fall högst 6 månaders fängelse (14 kap. 2 § brb). Om du utger dig för att vara innehavare till kortet eller på annat sätt falskeligen utger dig för att ha behörighet att handla med kortet kan detta brottet aktualiseras.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo