Är det olagligt att förmedla svartarbete?

2018-08-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Är det olagligt att förmedla svartjobb?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det är olagligt att erbjuda svartarbete och det är olagligt att taga svartarbete.
Observera att det olagliga endast inträder när man lämnar fel information till skatteverket i sin deklaration. Om man "arbetar svart" eller haft haft "svart arbetskraft" har man inte begått en olaglig handling förrän man avsiktligen (eller av oaktsamhet) inte fyller i dessa uppgifter i sin deklaration. Detta betyder i princip att man kan "arbeta svart" eller ha "svart arbetskraft" hela året, men om man sedan fyller i sin deklaration på ett korrekt sätt, så har man inte begått något brott. Om man lämnar osanna uppgifter riskerar man att sanktioneras med skattetillägg. (49 kap. 4§ skatteförfarandelagen).


Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82558)