FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/06/2019

Är det olagligt att föräldrar reser bort och lämnar barn ensamma?

hej!

jag är 18 år och min syster är 19 år min föräldrar ska resa bort i en månad och en vecka och vill att vi ska ta hand om små syskonen vilket jag o min syster inte har något emot. En är 8 månader och den andra är 8 år är det ok om de lämnar oss ensamma eller är det olagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som reglerar hur länge man får lämna barn ensamma hemma, därför är det inte olagligt att dina föräldrar reser bort och du och din myndiga syster tar hand om dem.

I föräldrarbalken (FB) står regler gällande föräldrars ansvar för sina barn där det bl.a. framgår att barn har rätt till omvårdnad, en god fostran och trygghet enligt 6 kap 1 § FB. Dessutom ska vårdnadshavarna även se till att barnet får den tillsyn som behövs, med hänsyn till bland annat barnets ålder och utveckling (6 kap. 2 § FB). Att du och din syster som båda är myndiga tar hand om en 8- åring ser jag inga problem med, däremot den som är 8 månader skulle jag nog inte rekommendera vara utan sin mamma i en månad. Jag tänker att bebisen behöver särskild tillsyn och vårdnad, att det är bra att denne har sin mamma vid behov.

Sammanfattingsvis är det inte olagligt att dina föräldrar reser bort och att du och din syster tar hand om en 8-åring och en bebis i en månad. Det viktigaste är att barnens bästa iakttas och att de får den trygghet och vårdnad som behövs, vilket är upp till dina föräldrar att besluta om, enligt 6 kap 11 § FB.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och önskar dig en trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000