FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/05/2020

Är det olagligt att föra oväsen mitt i natten på allmän plats?

Hej

Jag bor i ett mindre samhälle där det mer eller mindre varje natt är några ungdomar med omkring 2–5 bilar/epatraktor som åker runt och spelar hög musik, stannar i korsningar och varvar motorn, har "dragrace" samt ibland kastar ut smällare. Detta sker på natten mellan kl. 22 och 4 vanligtvis varar det i 4 timmar, mitt i samhället där det är många som bor och försöker sova. Jag har själv legat sömnlös många nätter på grund av allt oljud.

Min fråga är om det inte är olagligt på något sätt att föra oväsen på nätterna, när det är uppenbart att man stör andra som försöker sova innan jobbet? eller om det är som många häromkring säger "Det är sådant man måste acceptera. Man måste förstå att ungdomarna måste få hålla på med sådant de tycker är roligt"

Jag tycker iallafall det inte är roligt att få 2 timmars sömn när man ska jobba 12 timmar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Ungdomarna skulle kunna göra sig skyldiga till förargelseväckande beteende

Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten kan dömas för förargelseväckande beteende. Straffet är penningböter (BrB 16 kap. 16 §). Jag kommer nedan att undersöka ifall brottet är aktuellt på det händelseförlopp du beskriver.

Du beskriver att ungdomarna under nätterna åker runt i sina bilar/epatraktorer och spelar hög musik, varvar motorn samt ibland kastar ut smällare vilket är att betrakta som oljud. Med allmän plats menas en plats som används för allmänheten såsom till exempel gator, torg. Du skriver att ungdomarna åker runt i ett mindre samhälle där många bor och detta är definitivt att betrakta som en allmän plats. Handlingen måste dessutom vara ägnad att väcka förargelse hos allmänheten. Beteendet ska enligt "gängse uppfattning" vara förargelseväckande vilket innebär att uppfattningen hos endast en enskild inte är avgörande. I ditt fall är det i vart fall klart att ungdomarnas beteende verkar väcka förargelse hos dig men frågan är om fler personer som bor i samhället håller med dig eller inte. Du skriver att vissa i samhället tycker att man ska acceptera ungdomarnas beteende och de verkar alltså inte störa sig särskilt mycket på detta. Om det däremot är fler än du i samhället som störs av oljud från ungdomarna mitt i natten så kan de ha gjort sig skyldiga till förargelseväckande beteende.

Ungdomarna måste haft en avsikt med sina beteenden

För att ungdomarna ska kunna dömas för brottet så krävs det att de har gjort det uppsåtligen (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att ungdomarna måste haft en avsikt med att köra omkring mitt i natten och föra oljud. I detta fall måste de i vart fall anses ha varit medvetna om att människor som bor i närheten vill sova och kan störas av deras oljud.

Sammanfattning

Enligt min bedömning skulle ungdomarna kunna ha gjort sig skyldiga till brottet förargelseväckande beteende och straffet för detta är penningböter. Det krävs att fler än dig störs av ungdomarnas oljud och att ungdomarna var medvetna om att de stör andra när de kör runt mitt i natten och för oljud.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo