Är det olagligt att be om nakenbild?

FRÅGA
Hej. Jag skulle bara vilja ha lite rådgivning jag frågar åt en vän som inte vågar höra av sig till någon för att han skäms och är jätte rädd för att åka dit. Men ska förklara händelsen så gott jag kan.För några veckor sedan snapchatade han med en tjej som han inte känner. Han kommenterade hennes utseende att hon såg bra ut. Frågade hur gammal hon var och hon är 16-17 år. Han är (24)Han tyckte hon såg bra ut dem fortsatte att snapa lite grann. Sen fick en ett par bilder där hon stod i spegeln med en tröja som man såg igenom lite försiktigt. Han kommenterade det med att hon va snygg och hon skickade ytterligare en bild där hon visade sin bakdel lite mer. Han tog det som en inbjudan och frågade om hon använde BH. Hon sa nej, då frågade han får man se. Han fick en snap tbx med ett höjt ögonbryn och en screenshot. Screenshoten hon tog var bara en bild på honom. Inget har blottats eller liknande. Hon blockerade honom och han blev jätte orolig om han skulle åka dit på det här om hon skulle anmäla. Min fråga: kommer han åka dit för det här om det blir en anmälan, isåfall vad skulle konsekvenserna bli? Hur lång tid skulle det dröja innan han får reda på någonting? Behöver man inte mer bevis än en screenshot på ens ansikte för att sätta dit någon? Jätte tacksam för svar. Han är jätte orolig och går runt och tänker på det här hela tiden. Mvh hans kompis
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först objektivt beskriva vilket brott som eventuellt skulle kunna föreligga, och sedan utifrån omständigheterna i din fråga göra en bedömning om din beskrivna situation skulle kunna utgöra ett brott.

Kan han misstänkas för brott?

Utifrån din fråga, skulle jag säga att det brott som din vän eventuellt skulle kunna misstänkas för, är brottet sexuellt ofredande, om man genom ord eller annan handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (6 kap. 10§ brottsbalken). Straffet för gärningen är böter eller fängelse högst två år. Den brottsliga handlingen utgörs av en handling som har en sexuell inriktning, som syftar att reta eller tillfredsställa den misstänktes sexualdrift. Endast yttrande i ord måste därför ha en tydlig sexuell inriktning, exempelvis meddelande per telefon eller SMS. Vidare ska yttrandet vara ägnat att kränka personens sexuella integritet, och denna bedömning görs utifrån vad som typiskt sett är yttranden som kränker den sexuella integriteten, och inte nödvändigtvis den enskilda gärningsmannens syfte. Inte heller är målsägandes uppfattning om kränkningen av avgörande betydelse. Till sist måste yttrandet ha en tydlig sexuell inriktning, om det funnits ett sexuellt intresse hos gärningsmannen. I din väns meddelande, tolkar jag det som att han bett henne att skicka en bild på sig själv utan BH. Objektivt sett skulle denna fråga kunna ses som just ett sexuellt ofredande, då det har en relativ tydlig sexuell inriktning. Även om hon skulle på någon nivå inte anser att gärningen var kränkande, eller som du uttrycker det, inviterat till detta, behöver detta inte i sig betyda att man går fri från ansvar. Bedömningen ska göras utifrån vad som typiskt sett är ägnat att kränka den sexuella integriteten.

För att man ska bli dömd för dessa omständigheter, krävs det att man har uppsåt, alltså någon form av medvetenhet kring omständigheterna som utgör gärningen. Det krävs alltså inte att man haft uppsåt att kränka någons sexuella integritet i det enskilda fallet, utan endast för de omständigheterna, alltså i detta fall, be någon skicka en bild. Bedömningen om han begått ett brott är såklart något som polis, åklagare och till sist domstolen gör i varje enskilt fall. Men objektivt sett skulle jag säga att det inte är osannolikt att gärningen skulle utgöra ett sexuellt ofredande. Vid denna bedömning får man se till helheten och vad han vetat vid tillfället, och då beaktar man även den tidigare kontakten dem emellan.

Straffet är vanligtvis böter, men kan också nå fängelsenivå. Min uppfattning är att yttranden i mindre utsträckning än fysisk beröring, leder till fängelse. Om han skulle dömas är min gissning att han skulle få böter för detta. Om gärningen inte skulle kunna anses anspela på den sexuella integriteten, skulle istället brottet ofredande kunna bli aktuellt, om man kan anse att kontakten är störande i större utsträckning (4 kap. 7§ brottsbalken). Dock skulle min gissning vara att gärningen ändå skulle falla under just sexuellt ofredande.

Hur lång tid kan det dröja innan han får reda på något?

Det är svårt för mig att säga hur lång tid det kan ta innan han får reda på något. För det första kan hon ju vänta med att anmäla händelsen till polisen. Om hon anmäler det, ska polisen delge honom misstanke vid nästa förhör, utan dröjsmål, från när han blir skäligen misstänkt (23 kap. 18§ rättegångsbalken). I praktiken kan det dröja på grund av resurs och liknande. Den yttersta gränsen är dock preskriptionstiden, den tid för när man inte längre kan döma någon för ett brott då det gått för lång tid sedan gärningen utfördes. För sexuellt ofredande är denna tid 5 år från dess att gärningen begicks (35 kap. 1§ brottsbalken). Hur snabbt han får besked beror alltså i högsta grad om och när hon anmäler, och om det är anmält, hur snabbt polisen kallar honom till förhör. Men om hon anmält bör han kallas i snar framtid, inom någon månad i alla fall utifrån polisens praktiska arbetsbörda.

Vad krävs för bevisning?

Det gäller så kallad fri bevisföring och fri bevisprövning. Det står åklagaren och polisen fritt att använda vilket underlag de vill i princip, för att bevisa brottet. I detta fall skulle bilden, om den innehåller din väns meddelande, i högsta grad utgöra bevisunderlag för yttrandet i sig. Vidare kan förhör med henne även styrka detta. Denna bedömning görs i varje enskilt fall, men vanligtvis kan sägas att det ofta krävs någon annan stödbevisning än endast målsägandes uppgifter, för att dömas för brott. Om din vän dock medger de faktiska omständigheterna, alltså hur konversationen gått till, lär det krävas mindre.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att hans meddelande i sig skulle kunna utgöra brottet sexuellt ofredande, då det har en viss sexuell inriktning, och att generellt be om att få se bild på en persons bröst sannolikt skulle tolkas som ägnat att kränka den sexuella integriteten. Avgörande skulle i stället vara hur hennes tidigare meddelanden ska tolkas, och vad din vän haft för uppsåt. Jag kan inte uttala mig närmare i dessa delar då jag vet för lite om dessa omständigheter, men det är inte omöjligt att han skulle kunna frias utifrån ett bristande uppsåt. Det beror dock på vad hennes version bygger på, och om han åtminstone haft insikt och varit likgiltig inför vad hans gärning inneburit. Om han skulle dömas skulle jag tro att gärningen sannolikt stannar på bötesnivå. Slutligen skulle det kunna dröja en viss tid innan han får reda på huruvida han är misstänkt, då min erfarenhet är att dessa ärenden inte prioriteras alldeles för högt hos en överbelastad polismyndighet. Huruvida denna screenshot "räcker" som bevis är en bedömning som endast domstolen kan göras, men den tillsammans med både din väns och kvinnans uppgifter, skulle kunna utgöra tillräckligt underlag för att dömas.

Om han blir kallad till förhör hos polisen vill jag också upplysa om hans rätt till att ha en försvarare närvarande. Det är oklart om han skulle kunna få en offentlig försvarare, det är domstolen som gör den bedömningen, men sannolikt inte för denna mindre allvarliga gärning, men han kan anlita en privat försvarare. Han kan dock i större utsträckning få betala kostnaderna för denna försvarare, och det skadar inte att begära en offentlig försvarare.

Jag hoppas du fått någon vägledning i era frågor, tveka inte att återkomma till oss om ni var vidare frågor eller funderingar!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98657)