Är det olagligt att bära en CO2-pistol på allmän plats?

2019-03-20 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, är det lagligt att bära en co2 pistol på allmän plats om man är över 18 år, & om det är olagligt vad är straffpåföljden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bära vapen på allmän plats
En CO-pistol är ett effektbegränsat skjutvapen vilket innebär att det inte är ett licenspliktigt vapen. Dock så omfattas CO2-pistolen ändå av begräsningarna i Vapenlagen. I 5 kap. 6 § Vapenlagen finner vi bestämmelsen som begränsar möjligheten att bära skjutvapen på allmän plats, följande är en del av bestämmelsen;

Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om (...) det (...) med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Av denna bestämmelse kan förstår vi att skjutvapen, även effektbegränsade skjutvapen, får endast bäras på allmän plats om det anses vara befogar efter en helhetsbedömning av varför du bär vapnet. Av förarbeten till lagen framgår det att bestämmelsen ska tolkas med "förnuft och generositet". En rimlig förklaring till innehavet bör godtas om inte andra omständigheter talar mot det. Andra omständigheter som spelar stor roll är vapnets art och sammanhanget som det förekommer i. I sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig kan ett vapeninnehav sällan accepteras.

Jag rekommenderar dig att inte bära en CO2-pistol på allmän plats med tanke på att det finns stor risk att någon misstar det för att vara en vanlig pistol, vilket är ett betydligt farligare vapen. Det föreligger en betydande risk att polisen konfronterar dig i tron om att du bär en vanlig pistol eftersom de är väldigt lika utseendemässigt. Sammanfattningsvis är det alltså lagligt att bära en CO2-pistol offentligt, förutsatt att innehavet är befogat och vapnet är oladdat, isärplockat och nedpackat (om det lämpligen kan ske). Huruvida innehavet är befogat ska avgöras efter en helhetsbedömning av omständigheterna.

Eventuella brott
I ditt fall skulle det förmodligen vara fråga om att du missbrukat rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för något annat ändamål än det som du är berättigad till. Påföljden för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Vanligtvis behöver brott ske med uppsåt men i detta fall räcker det även med oaktsamhet för att man ska kunna dömas för brottet 9 kap. 2 § p. 1 vapenlagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Masis Vardanian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (685)
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

Alla besvarade frågor (73748)