FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/04/2023

Är det okej att lämna barn ensamma hemma och när är jag skyldig att göra en orosanmälan?

Hej, jag har en bekant som har 3 barn (11, 9 & 6). Barnen lämnas ensamma hela dagarna(hon jobbar), ofta missar skolan etc. Undrar om det är ok? Är jag inte skyldig att anmäla till socialtjänsten för utredning?

Lawline svarar

Hej,


Stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och föräldrarbalken (FB). 


Är det okej att lämna barnen ensamma?

Det finns ingen lag som säger någonting om vid vilken ålder eller hur länge barn får vara ensamma hemma. Att din bekanta lämnar sina tre barn ensamma hemma är därför inte någonting som strider mot lagen. Den skyldighet som föräldrar har är att ge sina barn omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap 1 § FB). Barnen har även rätt till den tillsyn som behövs (6 kap 2 § andra stycket FB). Hur detta ska uppnås är upp till föräldrarna att avgöra. Om man misstänker att barn far illa på grund av att de är mycket ensamma kommer socialtjänsten att göra en utredning om detta i det specifika fallet där de tar hänsyn till alla omständigheter i det specifika fallet. 


Är du skyldig att anmäla till socialtjänsten?

Du har ingen skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten. De som har skyldighet att anmäla när de misstänker att ett barn far illa är personal inom är anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempelvis) (14 kap 1 § SoL). Av din fråga framgår det inte att du tillhör någon av dessa kategorier, därmed har du ingen skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten.


Det som framgår av lagen är dock att alla som misstänker att barn far illa BÖR anmäla detta till socialtjänsten (14 kap 1 c § SoL). Om du misstänker att barnen far illa eller känner oro för att det kan vara så att de far illa rekommenderar jag att du gör en orosanmälan för barnen. Jag vill också informera om att det går att göra en orosanmälan anonymt ifall du skulle vilja det. Du gör en orosanmälan till kommunen där barnen bor. Du kan läsa mer om ansökan på socialstyrelsens hemsida här samt på din kommuns hemsida. 


Sammanfattningsvis har du ingen skyldighet enligt lag att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Om du misstänker att barnen far illa bör du dock göra en orosanmälan vilket jag också tipsar dig att göra om du misstänker detta eller känner en oro för detta. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några andra frågor är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss. 


Hälsningar, 

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”