Är det okej att inte komma till en rättegång om man blivit sjuk?

2019-10-31 i Domstol
FRÅGA
om man inte kan komma till en rättegång på grund av sjukdom Måste man har läkarintyg för bevis
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du är kallad till domstol måste du komma dit, om du inte har giltiga skäl. Om du uteblir utan giltiga skäl kan du få betala böter eller bli hämtad till domstolen med hjälp av polis. Giltiga skäl kan vara plötslig sjukdom. Då krävs alltid läkarintyg. Denna information finns på domstolens hemsida. Jag kommer nedan förklara hur det eventuellt kan gå till om du inte kommer dit, och dessutom inte har visat upp ett giltigt läkarintyg.

Om en åtalad uteblir från en rättegång då han förelagts att komma ditt personligen, ska rätten avgöra om saken kan utredas tillfredsställande trots att den åtalade är frånvarande (46 kap 15 § rättegångsbalken, RB). I så fall får målet avgöras trots att den åtalade har uteblivit, under vissa i 46 kap 15 a § RB närmre angivna förutsättningar (punkt 1 – 3). Om rätten finner att det inte är möjligt att avgöra målet, ska rätten bestämma om ett förelagt vite ska dömas ut. Rätten ska också ta ställning till om den åtalade ska hämtas till domstolen eller häktas, om det finns förutsättningar för häktning enligt 24 kap RB. Om rätten inte beslutar om hämtning eller häktning ska den åtalade kallas på nytt vid vite till en senare dag (46 kap 15 § tredje stycket RB). Dessutom kan den åtalades rätt att överklaga tingsrättens dom försvinna om den åtalade uteblir från rättegången.

Om du är sjuk och därför inte kan närvara måste du kontakta den domstol där din rättegång ska hållas och förklara situationen. Ett läkarintyg kommer krävas för att din sjukdom ska anses vara ett giltigt skäl till att du inte kan komma dit.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (419)
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.
2020-07-27 En advokat glömde att överklaga
2020-07-22 Juridisk rättvisa i en brottmålsrättegång
2020-07-21 Kan tingsrätten avvakta med att skicka ut en dom?

Alla besvarade frågor (82648)