FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt12/07/2019

Är det okej att hyra svart?

Min syster har ev fått tag i en lägenhet privat med delvis vit hyra och delvis svart hyra. Gör hon något fel i att hyra denna då hyran inte är hel vit, kan hon åka dit på något sätt eller begår hon något brott genom att hyra den då hon har kännedom om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Först och främst vill jag göra en distinktion. När man talar om svart hyra kan två saker åsyftas. Det finns svartuthyrning, det vill säga olovlig andrahandsuthyrning. Olovlig andrahandsuthyrning syftar till de fall då en hyresvärd hyr ut en hyresrätt i andra hand utan samtycke från dennes hyresvärd enligt förstahandskontraktet. Skilj detta från att hyra ut svart, det vill säga hyresvärden tar in hyresintäkter och väljer att inte skatta för dessa. Jag kommer nedan att kort beröra båda fallen. För att kort summera vad som sägs nedan kan konstateras att jag starkt avråder din syster till att hyra svart. Jag tolkar den begränsade informationen i frågan att det rör sig om ett andrahands hyresavtal.

Om det rör sig om olovlig andrahandsuthyrning gäller följande:
Det krävs att man har sin hyresvärds samtycke för att man ska få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Detta följer av hyreslagen (12 kap jordabalken, JB). Det är inte tillåtet att upplåta sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens medgivande (12 kap. 39 § JB). Andrahandsuthyrning utan tillstånd från hyresvärden kan resultera i att hyresrätten förverkas (12 kap jordabalken 42 § 3 p). Det betyder att den som sitter på förstahandskontraktet kan förlora sin hyresrätt med omedelbar verkan. Det är det som kan hända om hyresvärden upptäcker att lägenheten har hyrts ut olovligt. Detta gör i praktiken att andrahandshyresrätten också går förlorad. Det skulle leda till att din syster då står utan bostad.

Om det rör sig om att hyran ej beskattas gäller följande:
Ersättning hänförlig till andrahandsuthyrning är skattepliktigt för hyresvärden (42 kap. 30-32 § inkomstskattelagen). Inkomster från uthyrning av en privatbostad tas upp i deklarationen och beskattas om inkomsterna överstiger schablonbeloppet, det vill säga 40 000 kr (42 kap. 1 och 30 § inkomstskattelagen, IL). I de fall inkomsterna understiger beloppet behöver ej beskattning ske. För de fall inkomsterna överstiger ska det överstigande beloppet beskattas. Om man är skyldig att deklarera och betala skatt för hyresinkomster men uppsåtligen underlåter att göra det kan man bli dömd för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § skattebrottslagen). Beroende på om domstolen bedömer brottet som ringa eller grovt, exempelvis lågt eller högt skattebelopp, kan straffet variera. Domstolen bestämmer vad straffet blir efter en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det är större risk att dömas till fängelse om man har blivit dömd för brott tidigare. Om man är ostraffad är det mer sannolikt att man döms till villkorlig dom, eventuellt förenat med dagsböter. Det nämnda gäller din systers eventuella hyresvärd.

Jag avråder din syster starkt att inte hyra lägenheten svart oavsett vilket av ovanstående problem som frågan avser. Även om det i första hand bör vara din systers hyresvärd som kan komma att behöva stå till svars för otillåten uthyrning. För det fall fastighetsägaren eller företaget som hyr ut fastigheten till din systers eventuella hyresvärd är konsekvenserna i viss mån oförutsägbara beroende på situationen. Konsekvenserna för din syster kan komma att bli att hennes hyreskontrakt förverkas till följd av att hyresvärdens kontrakt förverkas. Därutöver kan jag inte spekulera i vilka straffrättsliga konsekvenser det skulle innebära för din syster om hon eventuellt skulle bli vidare indragen i den svarta marknaden som det faktiskt rör sig om.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia IsacsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?