Är det okej att ha ett släktfirande hemma enligt pandemilagen?

FRÅGA
Jag och min sambo ska gifta oss i sommar (i stadshuset utan gäster) och tänkte efteråt ha ett mindre släktfirande med ca. 25 personer hemma hos mina föräldrar med möjlighet att vara utomhus. Är detta tillåtet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan endast förklara hur det ser ut i nuläget och kan därför inte svara på hur det kommer se ut till sommaren.

Din fråga aktualiserar lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (även kallad pandemilagen) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Enligt 3 § Pandemilagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Enligt Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som är en komplettering till Pandemilagen, är det förbjudet för fler än åtta personer att samlas på träffar som är öppna för alla. Det får inte heller vara fler än åtta personer på privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra. Eftersom släktfirandet är sluten och hemma hos dina föräldrar (och inte en hyrd plats) så omfattas den inte av bestämmelsen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan ni läsa om de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen. De rekommenderar att man endast umgås i en mindre krets. Om du väljer att träffa personer utanför din mindre krets ska ni ses på ett säkert sätt, t.ex. utomhus med så stort avstånd som möjligt. Evenemang som omfattas av ordningslagen, t.ex. idrottsevenemang eller gudstjänster, har ett särskilt regelverk men ett släktfirande borde inte omfattas av denna lag. Du kan läsa mer om de allmänna råden och rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida här. Det finns dessutom särskilda regionala rekommendationer beroende på vart ni bor, ni kan läsa mer om dessa här.

Allmänna råd och rekommendationer är inte bindande, men de bygger på den bästa tillgängliga kunskapen för att uppnå önskat resultat. Enligt de allmänna råden och rekommendationerna ska man undvika att träffas flera personer i ett hushåll, väljer man att ändå göra det ska man försöka göra det på ett så säkert sätt som möjligt, d.v.s. helst utomhus och med stort avstånd från varandra.

Sammanfattning

Max 8 personer får samlas på privata sammankomster, detta gäller privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler eller andra platser som man hyr. Eftersom släktfirandet är sluten och på en icke hyrd plats, d.v.s. hos dina föräldrar, så anses den vara tillåten. Hur läget kommer att se ut till sommaren kan jag dock inte svara på. Du kan hålla dig uppdaterad på framförallt Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?