Är det okej att äga en bil för 15-20 000 kr utan att kronofogden utmäter den?

Jag har en stor skuld på över miljonen kronor, kan jag äga en bil för 15-20.000:- utan att kronofogden tar den ifrån mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt till beneficium enligt 5 kap. 1 § utsökningsbalken (UB) (tillgångar som är undantagna från utmätning, dvs. som kronofogdemyndigheten inte kan ta i anspråk på grund av hänsyn till gäldenärens behov). Bil nämns inte uttryckligen som någon av de uppräknade tillgångarna i 1 §. I tredje punkten framhålls dock att sådant som du behöver till försörjning (ta dig till och från jobb), där bil i vissa fall är nödvändigt har du rätt att behålla den såvida bilens värde inte överstiger sådant värde att den ändå inte kan undantas enligt 5 kap. 4 § UB. I så fall får du vid försäljning av den bilen behålla så mycket kronofogdemyndigheten anser rimligt för inköp av en annan (billigare) bil.

Viktigt att ha i åtanke kronofogdemyndigheten endast får vidta åtgärder som genererar ett överskott som gör åtgärden försvarlig 4 kap. 3 § första stycket UB.

Jag har ingen närmare insikt i kronofogdemyndighetens praxis angående tröskelvärde och kan därför inte göra en helt precis bedömning. Min uppfattning är att bilens värde torde ligga under det värde kronofogdemyndigheten anser vara onödigt högt och att sunt förnuft i dessa fall räcker.

Hoppas du fick klarhet i frågan!

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo