Är det okej att äga en bil för 15-20 000 kr utan att kronofogden utmäter den?

2020-09-10 i Utmätning
FRÅGA
Jag har en stor skuld på över miljonen kronor, kan jag äga en bil för 15-20.000:- utan att kronofogden tar den ifrån mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt till beneficium enligt 5 kap. 1 § utsökningsbalken (UB) (tillgångar som är undantagna från utmätning, dvs. som kronofogdemyndigheten inte kan ta i anspråk på grund av hänsyn till gäldenärens behov). Bil nämns inte uttryckligen som någon av de uppräknade tillgångarna i 1 §. I tredje punkten framhålls dock att sådant som du behöver till försörjning (ta dig till och från jobb), där bil i vissa fall är nödvändigt har du rätt att behålla den såvida bilens värde inte överstiger sådant värde att den ändå inte kan undantas enligt 5 kap. 4 § UB. I så fall får du vid försäljning av den bilen behålla så mycket kronofogdemyndigheten anser rimligt för inköp av en annan (billigare) bil.

Viktigt att ha i åtanke kronofogdemyndigheten endast får vidta åtgärder som genererar ett överskott som gör åtgärden försvarlig 4 kap. 3 § första stycket UB.

Jag har ingen närmare insikt i kronofogdemyndighetens praxis angående tröskelvärde och kan därför inte göra en helt precis bedömning. Min uppfattning är att bilens värde torde ligga under det värde kronofogdemyndigheten anser vara onödigt högt och att sunt förnuft i dessa fall räcker.

Hoppas du fick klarhet i frågan!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (466)
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?
2020-09-12 Hur förhindrar jag att Kronofogden utmäter framtida arv?

Alla besvarade frågor (84253)