Är det ok att göra sig av med föremål som en hyresgäst lämnat kvar i bostaden?

2017-02-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har hyrt ut min privata bostad en tid och har nu sagt upp avtalet med 3 månaders uppsägning fr.o.m. 1/1-17 till 31/3-17, alltså tre månaders uppsägningstid. Hyresgästen har lämnat lägenheten redan efter 1 månad och inte betalat resterande hyra till avtalets slut 31/3-17, samt ej lämnat tillbaka nycklar till lägenheten. Hyregästen har ej städat eller tömt lägenheten helt från tillhörigheter. Det har nu gått 30 dagar sedan hyresgästen lämnade lägenheten utan att höra av sig eller betala hyran. Frågan är vad jag kan göra med resterande tillhörigheter som finns kvar. Jag kan inte hyra ut lägenheten innan den är tom. Hälsningar/MG.
SVAR

Hej MG!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är luddigt eller ofullständigt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga ett klargörande.

Inledningsvis kan det konstateras att tillämplig lag i en situation där du som privatperson hyr ut din egen bostad är lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Bestämmelserna i lagen gäller utöver vad som stadgas i 12 kap. jordabalken (d.v.s. hyreslagen).

Privatuthyrningslagen medger en månads uppsägningstid för hyresgästen (3 §). Således har inte din hyresgäst gjort något fel avseende hyran under förutsättning att du mottagit en ytterligare betalning efter uppsägningen.

Dock uppfattar jag det som att din fråga i huvudsak berör vilka befogenheter du har beträffande de ägodelar som din hyresgäst lämnat kvar i bostaden. Av 12 kap. 27 § 2 st. jordabalken framgår att om en hyresgäst, som övergivit bostaden, lämnar kvar egendom så tillfaller den hyresvärden efter sex månader. Tidsfristen är tre månader under förutsättning att hyresvärden uppmanar hyresgästen att ta hand om sina saker.

Med andra ord behöver du antingen meddela hyresgästen att hen ska hämta sakerna. För att undvika framtida tvister bör du ha ett fullgott bevis för att detta har skett. Om hyresgästen inte dyker upp och hämtar sakerna inom tre månader har du rätt att skänka bort eller kassera dem. I annat fall är det bara att vänta ett halvår, fr.o.m. det datum då hyresgästen stack iväg, och sedan göra vad du finner bäst. Lämpligtvis låser du in egendomen i ett förråd under tiden.

Hoppas du kan avhjälpa situationen på ett så smidigt vis som möjligt!

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95761)