Är det obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal per termin?

FRÅGA
Hej, i mitt barns skola (åk4) har mentorerna valt att inte ha något utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare denna termin utan först i början av vårterminen. Får de göra så?Är det inte obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal per termin?Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800).

Måste skolan ha utvecklingssamtal varje termin?

Som du säger så ska skolan ha minst ett utvecklingssamtal varje termin. Detta regleras i 10 kapitlet 12 § första stycket skollag. Vid utvecklingssamtalet ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling ska stödjas på bästa sätt och eventuella insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven som finns i läroplanen och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för denna.

Vid ett av läsårets utvecklingssamtal ska läraren ge skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven och skriftligen sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. (10 kapitlet 13 § första stycket skollag).

skolverkets hemsida finns information om hur utvecklingssamtal kan gå till i rådande coronapandemi. Istället för ett fysiskt utvecklingssamtal kan samtalet ske digitalt via videosamtal.

Mer information om utvecklingssamtal finns på skolverkets hemsida.

Svaret på din fråga är alltså ja, det är obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal per termin. Detta utvecklingssamtal behöver dock inte ske fysiskt utan kan ske digitalt.

Vad kan du göra åt detta?

Det du kan göra utöver att informera ditt barns lärare/mentorer om att de är skyldiga att hålla i utvecklingssamtal en gång varje termin, är att du kan kontakta skolans rektor. Om problemet kvarstår kan du kontakta kommunen om ditt barns skola är kommunal, alternativt det företag som driver skolan i det fall skolan är privat. Du har även en möjlighet att göra en anmälan till skolinspektionen som är den myndighet som utövar tillsyn över skolor. Mer information om hur du går till väga finns på skolverkets hemsida.

Sammanfattning

Det är obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal varje termin. Om ditt barns lärare/mentorer inte anordnar utvecklingssamtal så kan du kontakta skolans rektor, den kommun/företag som driver skolan eller göra en anmälan till skolinspektionen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91357)