Är det obligatoriskt att uppge personnummer på svaranden i en stämningsansökan?

2017-02-27 i Domstol
FRÅGA
Om man ska lämna in en stämningsansökan mot en privatperson och man inte vet personens fyra sista siffror i personnumret – kan man då utelämna dem i stämningsansökan eller hur ska man göra för att få fatt på dem?
SVAR

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är otydligt eller ofullständigt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga kompletterande upplysningar.

Vad som ska ingå i en inlaga till domstolen, t.ex. en stämningsansökan, framgår av 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Där föreskrivs bl.a. att uppgift om personnummer och adress ska lämnas avseende såväl käranden (d.v.s. du) som svaranden. Följaktligen är det nödvändigt att du efterforskar vilka fyra sista siffror som gäller för den person du avser att stämma.

Personnumret kan du exempelvis erhålla genom att registrera ett konto på www.ratsit.se (vilket är kostnadsfritt). Om du sedan söker på personens fullständiga namn och/eller adress så tillhandahålls personnumret i sin helhet. I annat fall bör det gå bra att kontakta Skatteverket och, genom att uppge personens namn och hemvist, få personnumret utlämnat.

Lycka till med den fortsatta processen!

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (505)
2021-07-27 Kan en domstol döma en person för ett grövre brott än vad åklagare har åtalat?
2021-07-21 Får tingsrätten pröva ett brottmål utan att hålla huvudförhandling?
2021-07-08 Är det värt att överklaga och vad innebär villkorlig dom?
2021-06-30 Dubbelbestraffning

Alla besvarade frågor (94364)