Är det någonsin lagligt för en artonåring att ha sex med en fjortonåring?

FRÅGA
Ifall jag, en 18 årig kille, skulle ha samlag med en 14 årig tjej som har gett samtycke som finns i skriftlig form i en chatt på en social medie, skulle jag kunna dömmas? Betyder samtycke ingenting om personen är under 15 år? Ifall tjejen bestämmde sig i efterhand att hon inte gillade mig när hon sedan är över 15 år, skulle hon kunna anmäla mig för våldtäckt för när jag hade samlag med henne när hon var under 15 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår dig undrar du om det någonsin kan vara lagligt att ha sex med en tjej som är under 15 år (t.ex om samtycke finns). Du undrar också om tjejen, när hon väl är över 15 år, hade kunnat anmäla dig för den sexuella handling ni genomförde när hon var under 15.

Sexuella handlingar med en person som är under 15 är nästan alltid straffbart

Regler om våldtäkt mot barn och dylika brott finns i brottsbalken (hädanefter BrB).

Enligt 6 kap. 4 § BrB döms den, som genomför ett samlag eller därmed jämförlig handling med en person som är under femton år, till fängelse i lägst två år och högst sex år. Med samlag förstås olika former av penetrerande sex eller dylika sexuella handlingar. Om brottet, exempelvis på grund av samtycke och ringa åldersskilnad, är att bedöma som mindre allvarligt, döms istället för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst fyra år (6 kap 5 § BrB).

Den som genomför en annan sexuell handling (alltså inte samlag) med en person under femton år, döms istället enligt 6 kap 6 § BrB för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

Som du förstår av det jag skrivit ovan, är i princip alla sorters sexuella aktiviteter mot barn straffbara, och straffen är ofta mycket kännbara. Det är med andra ord alltid i princip alltid straffbart att som artonåring ha sex med en fjortonåring.

I undantagsfall kan en sådan sexuell handling vara straffri, men det krävs såväl ringa åldersskillnad som samtycke

I svensk rätt anses barn som huvudregel inte kunna ge sitt samtycke till sexuella handlingar; det är därför i princip alltid straffbart att genomföra sådana handlingar med en person som inte fyllt 15 år. För att undvika orimliga resultat, har dock lagstiftaren infört en undantagsbestämmelse i 6 kap 14 § BrB. Denna paragraf innebär att om skillnaden i ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet är så ringa att det är uppenbart att gärningen inte utgjorde något övergrepp, så är gärningen fri från straff.

Detta är en undantagsparagraf. Domstolarna har i sin rättsskipning följdriktig tolkat den restriktivt. Det skall vara fråga om små åldersskillnader (en sextonåring som har sex med en fjorton år och nio månader gammal person t.ex) och det måste vara uppenbart att det inte fanns något utnyttjande eller övertag från den äldres sida.

Att en artonåring har sex med en fjortonåring faller med mycket stor sannolikhet utanför undantaget. Det är alltså, precis som jag skrev ovan, i princi straffbart för en artonåring att ha sex med en fjortonåring.

Ifall du genomför detta tilltänkta samlag, är alltså det bästa du kan hoppas på att gärningen bedöms som mindre grov enligt 6 kap 5 § BrB; men även denna paragraf bär ett maxstraff på högst fyra års fängelse.

Det är även olagligt att stämma träff för att ha samlag med en person under 15

Jag känner, utifrån sättet du ställt din fråga, mig manad att nämna att det enligt 6 kap 10 a § BrB även är straffbart att överhuvudtaget stämma träff med en person under femton år för att genomföra ett samlag eller annan sexuell handling. Du behöver alltså inte ens faktiskt ha genomfört samlaget; redan att "planera in det" är olagligt.

Utifrån det du skrivit i frågan, bedömer jag därför att du redan i skrivande stund kan vara ute på mycket tunn is. Du bör betänka hur du handlar härnäst utomordentligt noggrant.

Tjejen kan anmäla dig även efter att hon fyllt femton år

Det finns inget krav på att en person som utsatts för ett sexuellt övergrepp som underårig anmäler det medan de är underåriga. Även om en person som är fjorton år samtyckte vid tillfället, kan de anmäla i efterhand, eftersom samtycke inte gör gärningen fri från straff.

Däremot är det självfallet inte möjligt att "retroaktivt" dra tillbaka ett samtycke som fanns vid tillfället. Om personen under 15 år samtyckte vid tillfället, är det alltså möjligt att beakta detta vid bedömningen av hur gärningen skall rubriceras (våldtäkt mot barn eller "bara" sexuellt övergrepp) även om offret i efterhand ångrar sig.

Sammanfattning

Det är i princip straffbart för en artonåring att ha sex med en fjortonåring. De undantag som finns, gäller inte när åldersskillnaden är så stor. Det är också straffbart att överhuvudtaget stämma träff med en person under femton år för att genomföra ett samlag. Personen under femton behöver heller inte anmäla brottet direkt, utan det står denne fritt att när som helst anmäla det, även efter att hon fyllt femton.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar, så får du gärna ställa fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (313)
2020-07-10 Kille hade sex med mig när jag var full, räknas det som våldtäkt och kan jag anmäla honom?
2020-07-07 Brottsligt gå runt med strap on?
2020-06-30 Straffbart att skicka nakenbilder?
2020-06-27 Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?

Alla besvarade frågor (81800)