Är det möjligt för sambos att avtala bort gemensam lägenhet och sommarstuga vid eventuell separation eller dödsfall?

FRÅGA
HejJag och min sambo står som gemensamma ägare till en lägenhet och en sommarstuga. Av olika skäl så vill jag kunna avtala bort sambolagen så att det inte delas lika utan att allt blir hans vid eventuell separation/dödsfall. Är detta möjligt när båda står som ägare på kontrakten? Det finns inga lån, allt är betalt.Tack för hjälpen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av sambolagen (SamboL).

Vad utgör samboegendom?

Eftersom du skriver att ni står som gemensamma ägare till en lägenhet utgår jag ifrån att detta är er gemensamma bostad och att ni köpte lägenheten i syfte att bo där tillsammans. Detta innebär att lägenheten är samboegendom, SamboL 3 §.

Till samboegendom hör endast sambors gemensamma bostad och bohag (tex möbler i hemmet, se närmare definition i SamboL 6 §). Du skriver också att ni äger en sommarstuga tillsammans men denna räknas inte som samboegendom om den huvudsakligen används för fritidsändamål, SamboL 7 §. Om ni däremot skulle använda sommarstugan som er gemensamma bostad och alltså bo där permanent så räknas det som samboegendom, SamboL 5 §. Utifrån din fråga utgår jag däremot ifrån att ni bor i den gemensamma lägenheten och att detta räknas som er bostad medan sommarstugan används mer för tillfälliga besök. Med den utgångspunkten blir alltså er lägenhet samboegendom och er sommarstuga inte samboegendom.

Avtala bort samboegendom

Anledningen till att jag ovan kom fram till vad som är samboegendom och inte är för att det endast är samboegendom som kan avtalas bort genom SamboL. Utgångspunkten är egentligen att all samboegendom ska ingå vid en bodelning, SamboL 8 § första stycket. Detta går som sagt att avtala bort genom ett sk samboavtal, SamboL 9 § första stycket. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna, SamboL 9 § andra stycket. Genom detta samboavtal kan alltså du och din sambo bestämma att er gemensamma lägenhet inte ska delas lika vid en eventuell bodelning utan endast tillfalla din sambo. Om ni behöver hjälp med att skriva detta samboavtal finns vår avtalsrobot här på Lawline som kan hjälpa er.

Vad gäller för det som inte är samboegendom?

Jag kom tidigare fram till att er sommarstuga inte är samboegendom så länge den inte utgör er gemensamma bostad. Så länge det inte är samboegendom så går det inte heller att avtala bort sommarstugan från en eventuell bodelning genom ett samboavtal.

Då ni står som gemensamma ägare till sommarstugan gäller samäganderätt (se samäganderättslagen 1 §). Det är möjligt att avtala bort samäganderättslagen och det avtal som upprättas gäller då istället för den lagen. I ert fall skulle jag rekommendera dig och din sambo att upprätta ett samäganderättsavtal där ni bestämmer att sommarstugan ska tillfalla din sambo vid eventuell separation eller dödsfall. Om ni skulle behöva juridisk hjälp med att upprätta ett samäganderättsavtal rekommenderar jag er att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.

Sammanfattning

Genom att upprätta ett samboavtal kan ni undanta er gemensamma lägenhet från en eventuell bodelning och istället besluta att den endast ska tillfalla din sambo. Vidare kan ni genom ett samäganderättsavtal bestämma att er gemensamma sommarstuga endast ska tillfalla din sambo vid eventuell separation eller dödsfall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91129)