Är det möjligt för morfar att skriva ett gåvobrev där jag och min bror erhåller 50 % vardera av lägenheten efter morfars bortgång, eller har mamma, i egenskap av särkullbarn, rätt till någon del av lägenheten?

FRÅGA
Hej,Min morfar funderar på att ge sin lägenhet i gåva efter sin bortgång till mig och min bror (barnbarnen).Hans fru är avliden (vår mormor) men han bor idag sambo med en annan kvinna (ej gifta).Morfar har en dotter (vår mamma) som alltså blir särskullsbarn.Frågan är: är det möjligt för morfar att skriva ett gåvobrev där jag och min bror erhåller 50% vardera av lägenheten efter morfars bortgång, eller har mamma, i egenskap av sälkullsbarn, rätt till någon del av lägenheten?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kort sagt har din mamma rätt till arv efter sin pappa men så länge hon får den del av arvet som hon har rätt till tror jag inte att hon kan kräva specifik egendom. Jag kommer förklara mer ingående hur jag tänker nedan och för att svara på din fråga använder jag mig av ärvdabalken (ÄB).

Din mammas rätt till arv

Eftersom sambor inte ärver varandra och din morfar varken har andra barn eller har skrivit ett testamente är det alltså som regel er mamma som ärver allt (ÄB 2 kap. 1 § första stycket). Er mamma har alltså rätt att ärva sin pappa och han kan inte göra henne arvlös. Det er mamma minst har rätt till arv är hennes laglott och denna motsvarar hälften av hennes arvslott, alltså hälften av er morfars hela arv (ÄB 7 kap. 1 §). Så länge er mamma får ett arv vars värde motsvarar laglotten borde hon inte kunna kräva specifik egendom. Att er mamma kräver ut sin laglott skulle vara aktuellt om er morfar till exempel hade testamenterat all sin egendom till er men den kan även bli aktuell i det fallet som du beskriver. Jag förklarar mer nedan.

Gåvan

För att ni ska anses ha fått lägenheten i gåva är det bra att er morfar gör detta tydligt i ett gåvobrev (ÄB 6 kap. 1 §). Rimligen borde lägenheten i så fall gå till er som gåva och inte vara en del av er mammas arv senare. Dock blir det problem om lägenheten i själva verket är hela er morfars arv och att er mamma därför inte får ut något. I det här fallet kan det förstärkta laglottsskyddet träda in.

Förstärkt laglottsskydd

Vad händer då om er gåva gör så att det inte finns något arv kvar till er mamma? Då kan det så kallade förstärkta laglottsskyddet bli aktuellt (ÄB 7 kap. 4 § första stycket). Detta innebär att gåvor som har getts i syfte att ordna med arv och som är att likställa med ett testamente ska betraktas på samma sätt som ett testamente som inskränker på er mammas laglott. Dessa blir då ogiltiga i den del som inkräktar på laglotten och ni, som mottagit gåvan, kan behöva återbära en del eller hela värdet för att er mamma ska kunna få sin laglott.

Vad som gör att en gåva anses ha getts i "syfte med att ordna med arv" innebär ofta att givaren väntar döden inom en kort tid, till exempel om en är svårt sjuk. Er morfars ålder vid tidpunkten för gåvans överlämnande är också en relevant omständighet. Hur gåvan framstår är alltså olika från fall till fall men i det här fallet låter det som att det förstärkta laglottsskyddet kan vara aktuellt.

Sammanfattning

Om lägenheten är en stor del av er morfars arv kan gåvan till er komma att inkräkta på er mammas laglott. Laglott är alltså vad hon minst kan få i arv eftersom er morfar inte kan göra hennes helt arvlös. Om er gåva går att likställa med ett testamente på grund av de omständigheterna som föregick gåvan, så som er morfars ålder eller om han var sjuk eller liknande, kan detta komma att påverka er gåva. Om er mamma får ett arv som motsvarar hennes laglott kommer detta antagligen inte vara ett problem.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80632)