FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/03/2019

Är det möjligt att undanhålla erhållet arv från maka?

Hej

Min man har ett stort arv efter sina föräldrar, det finns inget skrivet testamente i bouppteckningen. Om vi skulle skilja oss kan han på något sätt undanhålla mig rätten till hälften av dessa pengar, genom att tex skriva att testamente att pengarn ska tillfalla våra barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du och din man är makar återfinns svaret på din fråga i Äktenskapsbalken (ÄktB). Av 9 kap. 1 § ÄktB framgår att bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. Ett äktenskap upplöses genom bl.a. skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB).
Knäckfrågan i detta fall blir således om arvet utgör giftorättsgods.

Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap. 2 § ÄktB stadgas vad som utgör enskild egendom. I bestämmelsens fjärde punkt framgår att enskild egendom är egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda.
Av din fråga framgår att din makes föräldrar inte efterlämnade något testamente. Det är således inte möjligt att någon sådan föreskrift finns, varpå arvet inte utgör enskild egendom och därför ska ingå i en eventuell framtida skilsmässa. .

Sammanfattning
Eftersom att det inte finns något testamente som föreskriver att arvet ska vara din mans enskilda egendom utgör arvet giftorättsgods och så således ingå i en framtida bodelning. Det finns ingen möjlighet för din make att undanhålla dig rätten till hälften av pengarna, då det enbart är arvlåtaren som kan göra denna typ av föreskrift.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Aksinja RönnlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?