Är det möjligt att testamentera till förmån för eventuellt framtida barnbarn?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA
Min man och jag, båda 75 år gamla, har två barn, en son som har två barn och en dotter som har tre barn. Vi vet ju inte nu om något av barnen kommer att få fler barn i framtiden men nu vill vi om möjligt försäkra oss om att arvet efter oss fördelas lika mellan de fem barnbarnen. Barnen måste förstås få ut sina arv men kan vi skriva testamente till barnbarnens fördel? Vi måste ju kontakta en jurist men undrar om det alls är möjligt att fördela arvet som vi vill? Arvet kommer att bestå av vårt hus och en mindre förmögenhet så att ge barnbarnen större gåvor redan nu skulle inte bli möjligt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv och arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

9 kap. 2 § 1st. ÄB utgör en huvudregel och anger att det inte går att testamentera till förmån för ett ofött barn om det inte är avlat när testamentet författas. 9 kap. 2 § 2st. ÄB reglerar dock ett undantag till nyss nämnda huvudregel. Undantaget gör det möjligt för testator (i det här fallet du och din man) att testamentera till förmån för barnbarn som ännu inte är avlade när testamentet författas. Undantagsregeln ställer dock upp ett antal villkor som måste vara för handen för att regeln ska vara tillämplig. De eventuella framtida barnbarnen måste erhålla egendomen senast vid den så kallade "yttersta tidpunkten" dvs då den barnbarnen är arvingar till dör (dvs era barn/deras föräldrar) eller den dör som annars har rätt till egendomen. Det får heller inte göras någon skillnad på arvets storlek mellan syskon som vid testators död inte är födda eller foster. Det sistnämnda utgör dock inget problem för er eftersom er tanke är att fördela arvet lika mellan alla barnbarnen efter det att era egna barn fått sin del av kvarlåtenskapen.

Sammanfattningsvis är svaret på er fråga ja, ni kan testamentera till förmån för era framtida barnbarn förutsatt att villkoren i 9 kap. 2 § 2st. ÄB är uppfyllda.

Hoppas att ni fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2487)
2020-05-29 Kan man ärva genom testamente om man avlidit innan testatorn?
2020-05-29 Hur gör jag så min sambo ärver mig utan att vi gifter oss?
2020-05-28 Hur kan arvtagare påverka ett testamente?
2020-05-27 Hur kan ett testamente påverka syskonens rätt till arv från den först avlidne

Alla besvarade frågor (80458)