FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente14/04/2019

Är det möjligt att testamentera bort egendom i ett äktenskapsförord?

Hej,

Jag är ett särkullsbarn (1 av 6) och min biologiska pappa har gått bort. Han är gift sedan många år men utan några barn i äktenskapet. De har skrivit ett äktenskapsförord där deras lägenhet samt ett landställe, ett arv på min fars sida, skall tillfalla hans fru. Är det möjligt att testamentera bort det ärvda landstället så att hans barn inte får ut någon del av det med ett äktenskapsförord? Landstället har gåt i arv i generationer och nu riskerar vi att bli lottlösa.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Eftersom jag inte vet exakt hur äktenskapsförordet är utformat så kommer jag svara generellt på din fråga. Jag kommer börja med att förklara vad som är skillnad på äktenskapsförord och testamente. Därefter kommer jag förklara hur äktenskapsförord/testamente förhåller sig till din fråga och förklara lite vilka möjligheter som din pappa hade att ge lägenhet och landstället till hans fru. I slutet så kommer jag med lite förslag på vad du kan göra!

Det första som är viktigt att veta att äktenskapsförord inte har samma funktion som ett testamente. De lagar som är relevanta är äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB)


Äktenskapsförord

Äktenskapsförord används antingen för att göra egendom till egen egendom eller giftorättsgods (ÄktB 7 kap 3 §). Detta innebär att makarna bestämmer vad som ska ingå i deras bodelning. Om makarna gör viss egendom till egen egendom för en av makarna innebär det att den egendomen inte ska vara med i bodelningen (ÄktB 10 kap 1 §).

Ett äktenskapsförord kan alltså inte användas för att bestämma vad som ska hända med arvet efter någon makes bortfall. Det kan enbart reglera vad som är egen egendom eller giftorättsgods.


Testamente

Ett testamente kan makarna skriva tillsammans eller var för sig och önska vad som ska hända med deras arv efter att de gått bort (ÄB 10 kap 1 §). Det är fullt möjligt för den som skriver ett testamente att önska att dennes barn inte ska ärva viss egendom, dock har barnen alltid rätt till en viss del av sin arvsrätt. Detta kallas laglott och utgör hälften av arvsrätten (ÄB 7 kap 1 §). Kortfattat så har barn alltid rätt till hälften av sin arvsrätt oavsett vad som står i ett testamente. Barnet måste dock jämka testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7 kap 3 §).


Kombinera äktenskapsförord och testamente

Det finns dock en möjlighet att kombinera äktenskapsförord och testamente (se bland annat Högsta domstolens dom NJA 1943 s. 558). Detta innebär att man kan skriva ett testamente i sitt äktenskapsförord men då måste kraven på hur ett testamente ska utformas vara uppfyllda (ÄB 10 kap 1 § - 2 §). Detta innebär att testamentet ska vara skriftligt, undertecknad och bevittnat. Saknas något av dessa är testamentesdelen utan verkan.


Vad betyder detta för din situation?

Så som jag tolkar din fråga så finns det inget testamente utan enbart ett äktenskapsförord (alltså inte kombinerat äktenskapsförord/testamente). Eftersom jag inte vet exakt vad som står i äktenskapsförordet så vet jag inte exakt hur situationen ser ut för er. Jag förklarar de två alternativ som äktenskapsförordet kan vara utformat här nedanför (från vad jag tror):

1. Om det är så att din pappa har skrivit att lägenheten och landstället är fruns egna egendom så är det tyvärr ingenting ni kan göra åt det. Det finns ingen bestämmelse som hindrar er pappa från att göra lägenheten till fruns egna egendom. Tanken är att så länge en person är i livet har den rätt att göra vad den vill med sina tillgångar, detta inkluderar att ge bort egendomen.

2. Om det inte står att lägenheten och landstället är egen egendom är de som utgångspunkt giftorättsgods. Detta innebär att lägenheten och landstället ska ingå i bodelningen. Eftersom ni är 6 särkullbarn så ärver ni allt efter er pappa (ÄB 3 kap 1 §). Det innebär inte automatiskt att ni har rätt till landstället men ni har rätt till hälften av giftorättsgodset och därmed eventuellt till ett värde av landstället. Då skulle ni kunna få landstället.


Sammanfattningsvis så har äktenskapsförord och testamente två olika funktioner. Äktenskapsförordet reglerar egen egendom och giftorättsgods när ett äktenskap upphör. Testamente reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter en persons död. Först sker alltså en bodelning där äktenskapsförord är viktigt, därefter testamente för att avgöra vad som eventuellt har testamenterats bort. Om det är så att det är ett kombinerat äktenskapsförord/testamente så har ni barn alltid rätt till er laglott genom att jämka testamentet. Detta kan eventuellt innebära att ni har rätt till ett värde lika stort som landstället och därför har möjlighet att ärva landstället.

Om det inte är kombinerat äktenskapsförord/testamente så finns det två alternativ. Antingen är lägenheten och landstället fruns egna egendom. Då finns det inte något ni kan göra för att få landstället. Om lägenheten och landstället inte är egen egendom så är det giftorättsgods. Det innebär att ni har rätt till er pappas arv och därmed eventuellt även rätt till värdet på landstället och därför har möjlighet att ärva det.


Jag rekommenderar er att titta på äktenskapsförordet för att se hur det är utformat. För att verkligen vara säkra på er sak så skulle jag rekommendera er att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med vad äktenskapsförordet faktiskt består av. Tänk på de formkrav som ett testamente har för att se om det är ett giltigt testamente. Om det är så att det är ett kombinerat äktenskapsförord/testamente så kan ni jämka det för att ha rätt till er laglott.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars får du jättegärna ställa en till fråga eller höra av dig till vår telefonrådgivning. Lycka till och hoppas ni får behålla landstället!

Allt gott


Karin EkströmRådgivare