Är det möjligt att ta del utav polisärenden?

FRÅGA
Är det möjligt att få ta del av en specifik polis aspirants alla polisärenden/gripanden ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör huruvida man kan få tag på handlingar och uppgifter kring polisärenden och gripande blir det relevant att redogöra kring regelverket kring offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del utav allmänna handlingar.

Vad är en allmän handling?

I Sverige är det grundlagsskyddat att allmänheten har rätt till så kallade allmänna handlingar, jfr Tryckfrihetsförordningen 2:1. Dessa handlingar kan begäras ut utav den aktuella myndigheten, i detta fall polismyndigheten. Allmänna handlingar är exempelvis text, bild, ljudinspelning eller film som antingen upprättats eller inkommit till myndigheten. Vad som däremot inte utgör en allmän handling är sådana uppgifter som är skyddade utav sekretess (se Offentlighets- och sekretesslagen), som exempelvis uppgifter som antingen skyddar ett allmänt intresse eller förebygger brott, men också uppgifter som rör enskilda människors personliga förhållanden. Klassas de/den uppgift som du är ute efter som en allmän handling så har du alltså rätt att begära ut denna. Om handlingen ännu inte är upprättad av myndigheten, inte inkommen eller omfattas utav sekretess har du däremot inte rätt att ta del utav den. Värt att belysa är att en förundersökning i regel blir offentlig handling först då ett åtal väcks, eftersom denna då anses vara upprättad utav myndigheten.

Hur tar man del utav en allmän handling?

För att ta del utav ärenden och gripanden kan du därför ansöka om detta hos polismyndigheten, där kommer myndigheten att pröva om den efterfrågade handlingen finns hos polismyndigheten och om det utgör en allmän handling. Slutligen om den omfattas utav sekretess eller inte. En ansökan gällande att ta del utav en handling kan du göra genom att ringa eller skicka e-post till polismyndigheten, alternativt fysiskt besöka dem. Mer info om detta hittar du HÄR.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (269)
2020-05-26 Får hemsidor publicera fullständiga personnummer?
2020-05-21 Undrar om någon har körkort
2020-05-17 Domar - Belastningsregistret och offentlighetsprincipen
2020-05-17 Tips för att hitta telefonnummer till anhörig

Alla besvarade frågor (80617)