Är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord som fördelar arv?

2017-05-15 i Testamente
FRÅGA
HejMin fru har ett barn från ett tidigare förhållande (där faderskapet aldrig har fastställds) före vårt giftermål. Vi har ett barn tillsammans i äktenskapet.Vad jag förstår har särkullbarnet arvsrätt till ¼ av vår gemensamma förmögenhet inklusive fastigheten, alltså ½ av min frus egendom (förutom basbeloppsregeln), detta om min fru går bort före mig?Är det möjligt att skriva ett äktenskapsförordnande där jag äger hela fastigheten samt övrig egendom vilket skall gälla endast om min fru dör före mig? Jag skulle då också samtidigt vilja skriva ett testamente till fördel för särkullbarnet så att hon får ärva lika mycket som mitt eget barn (för rättvisans skull), är det möjligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv
Bröstarvingar står först på tur att ärva och huvudregeln är att varje barn ska få lika stor del av kvarlåtenskapen. (2 kap. 1 § ÄB) Om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen istället tillfalla efterlevande make och makarnas gemensamma bröstarvingar får således vänta på att erhålla sitt arv efter den först avlidne maken till efterlevande make avlider. (3 kap. 1 § ÄB) Den gemensamma bröstarvingen har då rätt till så kallat efterarv när den efterlevande maken avlider. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt och behöver alltså inte vänta på att efterlevande make ska avlida för att kunna få ut sitt arv. Särkullbarn har dock rätt att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make och ärver då en kvotdel i den framtida förmögenhetsmassa som finns när efterlevande make avlider. (3 kap. 9 § ÄB)

När någon av er dör kommer en bodelning att ske mellan er. (9 kap. 1 § ÄktB) Huvudregeln är att giftorättsgodset delas lika mellan makarna. (11 kap. 3 § ÄktB) Om din fru dör först sker således i regel en bodelning mellan er som makar. Om det sker en hälftendelning erhåller alltså du hälften av giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra delen (dvs. din frus kvarlåtenskap) ska tillfalla hennes barn. Ert gemensamma barn har inte rätt att få ut sitt arv direkt varför dennes del tillfaller dig med fri förfoganderätt. Särkullbarnet har dock rätt att få ut sitt arv direkt men kan också välja att avstå från sitt arv till förmån för dig. Det du skriver angående fördelningen av arvet är alltså korrekt.

Äktenskapsförord
Genom ett äktenskapsförord kan ni som blivande makar bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. (7 kap. 3 § ÄktB) Att göra viss egendom till en makes enskilda egendom innebär att denna egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning.

Det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att äktenskapsförordet ska vara giltigt:
1. Det ska vara skriftligt
2. Det ska vara undertecknat av båda makarna
3. Ingivet för registrering hos Skatteverket
(7 kap. 3 § ÄB)

Ni som makar bestämmer helt själva vad ert äktenskapsförord ska reglera och hur det ska vara utformat. Så länge kraven ovan är uppfyllda finns det ingen särskild mall för hur äktenskapsförordet ska se ut.

Ett äktenskapsförord reglerar dock inte vad som händer med kvarlåtenskapen vid ett eventuellt dödsfall eftersom enskild egendom tillfaller efterlevande make. Ni kan alltså inte skriva att äktenskapsförord där fastigheten ska vara din enskilda egendom om din fru avlider före dig. Om du vill reglera fördelning av arv måste detta ske genom ett testamente. Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar dock reglera hur fördelningen ska se ut vid en eventuell skilsmässa.

Testamente
Att skriva ett testamente till förmån för särkullbarnet så att hon får ärva lika mycket som bröstavingen är tillåtet så länge detta förordnande inte inskränker bröstarvingens laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten.(7 kap. 1 § ÄB) Arvslotten är det som bröstarvingen skulle erhållit om det inte funnits något testamente.

En lösning angående fastigheten är att din fru upprättar ett testamente som anger att fastigheten samt övrig egendom ska tillfalla dig vid hennes bortgång. Hennes bröstarvingar har dock rätt att få ut deras laglotter varför du i sådana fall får lösa ut dem eller om det finns övriga tillgångar som gör att deras laglotter inte inskränks genom ett sådant testamente.

Sammanfattning
Det är inte möjligt att skriva ett äktenskapsförord som endast ska gälla om din fru avlider först som anger att du äger hela fastigheten samt övrig egendom. Ett äktenskapsförord reglerar inte vad som händer med kvarlåtenskapen vid ett dödsfall. En sådan reglering måste ske genom ett testamente. Ett testamente till förmån för särkullbarnet är okej så länge det inte inskränker er gemensamma bröstarvinges laglott.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Du får också gärna kontakta mig om du vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2895)
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?

Alla besvarade frågor (94370)