Är det möjligt att sänka en oskälig hyra?

Vad är en skälig hyra för ett hus på 110kvm. Badrum och kök renoverade 1970-80-tal. Vitvaror i kök 20-25år gamla. Otäta fönster. Fuktskada i hall. Förråd om ca 6kvm finns i garage men det regnar in då taket är dåligt. Planlösningen i huset är dålig då vardagsrummet endast är 2m på smalaste stället. Man kan inte ens ha soffbord. Direktverkande element från 80-tal. Huset ligger 8 meter från väg där mycket lantbrukafordon kör. Vi betalar nu 10200 ink värme vilket vi anser är i högsta laget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I Sverige finns det ingen lag om hur man sätter hyrorna för bostadslägenheter, utan oftast går det till så att hyresgästföreningen och hyresvärden kontinuerligt förhandlar med varandra om detta. Någon central reglering av hyrorna finns alltså inte. Hyran för en bostadslägenhet får dock inte vara oskäligt hög. Detta regleras i jordabalken (JB).

12 kap. 53 § JB och 12 kap. 55 § JB fungerar som skälighetsregler som både hyresvärden och hyresgästen kan åberopa för att få hyran höjd respektive sänkt. Om man som hyresgäst vill få sin hyra sänkt med hänvisning till att den är oskälig så använder man sig av vad som kallas ”bruksvärdesregeln”. Denna innebär att man undersöker vad likartade bostadslägenheter har för hyra. Oftast brukar man godta en hyresskillnad på likvärdiga bostadslägenheter om 4-5 %. Vidare har Högsta domstolen, i målet NJA 2002 s. 477, talat om vad man kan undersöka och hänvisa till när det gäller att avgöra vad som är en rimlig hyra. HD nämner då att utgångspunkten för bedömningen är lägenhetens storlek; hyran som anses rimlig för en lägenhet av den aktuella storleken modifieras sedan baserat på exempelvis läge, våningen, skick med mera. 

Vad som utgör en skälig hyra för er lägenhet kan jag tyvärr inte besvara. För att få ett så tillförlitligt svar som möjligt rekommenderar jag er att vända er till hyresgästföreningen. Beroende på det svar ni får därifrån är det möjligt att ni kan ta ärendet vidare till hyresnämnden för att få hyran sänkt. Jag hoppas detta utgjorde svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”