Är det möjligt att låna ut en bostadsrätt utan att det räknas som andrahandsupplåtelse?

Om man äger en bostadsrätt som man inte bor i, kan man då låna ut den t.ex. till föräldrar under en viss tidrymd, utan att det räknas som andrahandsupplåtelse?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BRL). Av den lagen framgår det att det krävs samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse för att få upplåta en bostadsrätt (7 kap. 10 § BRL). Det gäller oavsett om bostadsrättshavaren hyr ut eller lånar ut bostaden. Om styrelsen vägrar att ge samtycke kan man vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd att upplåta (7 kap. 11 § BRL). Tillstånd ska ges om bostadsrättshavaren har skäl för att upplåta (t.ex. att denne ska bo på annan ort under en period) och styrelsen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om man lånar ut bostaden utan samtycke eller tillstånd finns risk att bostadsrättsföreningen säger upp en (7 kap. 18 § andra punkten BRL). Man kan dock undvika att bli uppsagd om man genast rättar sig efter föreningens tillsägelse eller ansöker om tillstånd hos hyresnämnden (7 kap. 20 § första och andra stycket BRL).

Som svar på din fråga får man alltså inte låna ut sin bostadsrätt utan samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse eller tillstånd från hyresnämnden. Om man likväl gör det riskerar man att bli uppsagd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik AspRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”