FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott08/01/2019

Är det möjligt att köpa ut särkullbarn för några tusenlappar medan man lever och få dem att avstå sin laglott genom att de skriver under ett avtal?

Är det möjligt att köpa ut särkullbarn för några tusenlappar medan man lever och få dem att avstå sin laglott genom att de skriver under ett avtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att arvet faller vid arvlåtarens död (1 kap 1§ ärvdabalken, ÄB). Särkullbarnet har rätt till laglott och har rätt att få ut den direkt. Avtal om ens arv är ogiltiga (17 kap 1§ ÄB). Det finns dock tre andra möjligheter i några olika situationer:


1. Särkullbarnet kan avstå sin rätt till arv enligt 3 kap 9§ ÄB. Dock handlar inte detta om arvsavstående så som ordalydelsen kan ge sken av. Det handlar om att särkullbarnet avstår till förmån för efterlevande make t.ex. om särkullbarnet är det enda barnet (inga bröstarvingar finns) eller för att jämställas med bröstarvingar (om makarna har gemensamma barn). Då blir det snarare en situation om en uppskjutning av arvet.

2. I annat fall finns en möjlighet till avstående enligt 17 kap 2§ ÄB. Här är det t.ex. fråga om ett avstående till förmån för testamente. Arvtagarens avstående innebär dock inte att hens avkomlingar blir utan (mot bakgrund av istadarätten). Särkullbarn enligt ovan nämnda situation och 3 kap 9§ ÄB verkar inte omfattas av denna bestämmelse.

3. Den avslutande situationen är arvsavsägelse, också enligt 17 kap 2§ ÄB (dock ej uttryckligt), innebär att man helt mister rätten till arvs- och laglott. Liksom ens avkomlingar mister istadarätten (jämför punkt 2 ovan).

Observera att den som är underårig inte får avsäga sig arv (inte heller den underåriges ställföreträdare – som oftast är föräldrarna i egenskap av förmyndare) enligt 11 kap 7§ föräldrabalken, FB.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?