Är det möjligt att klandra ett testamente efter att klanderfristen har löpt ut?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA
Hej!Testamentet från våra föräldrar kan inte längre klandras då det gått mer än 6 månader sedan det delgivits.Nu vet vi dock att båda våra föräldrar vid två olika tillfällen utsatts för otillbörlig påverkan att skriva om testamentet till en arvtagares fördel.Om det nu kan bevisas, kan testamentet då förklaras ogiltigt fast det gått mer än 6 månader?Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).

Klandertalan

Jag måste dessvärre inleda mitt svar med att påtala, att ett eventuellt försök att föra talan om ogiltigförklarande av testamentet medför svårigheter. Om testamentet har godkänts av er vid delgivningen, saknar ni som huvudregel rätt att klandra testamentet. Vidare gäller att om testamentet klandras enligt regeln om otillbörlig påverkan i 13 kap. 3 § ÄB, så måste klandertalan väckas inom 6 månader. Detta förfarande är därför inte möjligt för er.

Andra möjligheter

Ett alternativ är att ni för talan om förverkande enligt 15 kap. 2 § ÄB. Under förutsättning att ni kan bevisa förekomsten av sådan otillbörlig påverkan som nämns i paragrafen, kommer detta förfarande att leda till att den som har utfört den otillbörliga påverkan förlorar sin arvsrätt. Detta tillvägagångssätt leder däremot inte till att testamentet ogiltigförklaras. Den del av arvet som hänför sig till den "förverkade arvingens" arvsrätt kommer istället att fördelas som om vederbörande hade avlidit innan arvlåtaren. Exakt hur arvet fördelas blir då en fråga som får lösas genom en tolkning av bestämmelserna i testamentet.

Hoppas ni fick svar på er fråga

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2557)
2020-08-12 Återkallelse av testamente
2020-08-11 Avskedsbrev som testamente?
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?
2020-08-10 Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?

Alla besvarade frågor (82733)