FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/01/2022

Är det möjligt att häva ett faderskap?

En av mina döttrar har tagit avstånd från mig. Jag är enl henne en ond och elak människa och hon vill ha bort mig från sitt liv. Hon vill inte ens att jag ska vara pappa på pappret.

Jag är villig att släppa mitt faderskap för att hon ska må bra.

Jag och mamman är överens att det vore nog bra för vår dotter om jag inte finns med i bilden som pappa. vare sig fysiskt eller på papper.

Hur mycket jag än älskar min dotter så vill jag att hon ska må bra.

Vilka möjligheter har jag att släppa mitt faderskap helt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för din situation och hur du kan gå tillväga.

Faderskap

Det går inte att avsäga sig faderskapet. Faderskapet kan endast hävas faderskapspresumtionen om det visar sig att en annan man är fader till barnet. Föräldraskap är dock inte samma sak som att vara vårdnadshavare.

Vårdnadshavare

Om modern var gift vid barnets födsel får båda föräldrarna automatiskt vårdnaden om barnet och om modern inte var gift får hon ensam vårdnad, 6 kap. 3 § FB. Ett barn står under båda föräldrarnas vårdnad eller en av dem, 6 kap 2 § FB. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda dvs. omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 1 § FB. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Föräldrarna kan avtala om barnets vårdnad dvs. huruvida de ska ha gemensamt vårdnad eller om en förälder ska ha ensam vårdnad om barnet, avtal ska sedan godkännas av socialnämnden enligt 6 kap. 6 § FB. Alla beslut som rör barnet ska överensstämma med barnets bästa.

Jag förstår att du befinner dig i en svår situation. Det viktiga är att ditt barns bästa beaktas i alla beslut som rör barnet. Som jag förklarar ovan kan du alltså inte häva faderskapet. Om du i dagsläget har vårdnaden över barnet kan ni ansöka om att mamman får ensam vårdnad.

Med vänlig hälsning,

Sara DjogicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000