Är det möjligt att göra ett barn arvlöst genom ett gåvobrev?

2020-08-25 i Laglott
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående ett gåvobrev . Detta skrevs av min styvmor och innebar att jag och min halvbror fick hennes hus som en gåva. Hon ville inte att min halvsyster skulle få något efter henne. Brevet skrevs den 5/5 2006. Min halvsyster hade då i trettio år inte haft någon kontakt med familjen. Vi sålde huset när mamma inte kunde bo kvar längre pga Parkinsons sjukdom. Hon dog den 1/4 2013. Idag har jag fått ett Mail där hon önskar sin del i husförsäljningen. Är detta giltigt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din information som att din styvmor skrev ett gåvobrev där hon lämnade över huset som gåva till din halvbror. Jag utgår ifrån att din styvmors man inte längre är vid livet.

Vid frågor om arv blir ärvdabalken tillämplig.

Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken har både din halvbror och din halvsyster som samma arvsrätt. Det betyder att de som utgångspunkt ska få hälften var av din styvmors ägodelar. De får varsin arvslott. Det vill säga att de får 50 % av egendomen var. Hälften av arvslotten kallas för laglott. En bröstarvinge (barn till den avlidne) har alltid rätt att få ut sin laglott från arvet, även om det finns ett testamente.

Gåvobrevet

Enligt din information ville din styvmor inte att hennes dotter skulle ärva något från henne, och därför fick sonen huset som gåva. Denna gåva riskerar att ses som ett testamente och inte som en gåva till sonen. Anledningen är att gåvan kan ha till syfte att ordna successionen och göra dottern arvlös.

Konsekvensen av att gåvobrevet betraktas som ett testamente är att annan lag blir tillämplig. En bröstarvinge har alltid rätt att jämka ett testamente. Jämkningen av testamentet är tillåtet för att bröstarvingen ska kunna få sin laglott, och inte undanhålls arvet, se 7 kap 3 § Ärvdabalken. Detta kallas det förstärkta laglottsskyddet, se 7 kap 4 § Ärvdabalken.

Slutsats

Din halvsyster har rätt till sin laglott av din styvmors ägodelar. Denna laglott behöver inte komma från huset, men det ska vara 25 procent av hennes ägodelar. Med största sannolikhet får hon sin andel av pengarna från fastigheten. Anledningen är att fastigheten ofta är en stor andel av en den avlidnes egendom.

Din halvsyster har således rätt att kräva en andel av fastigheten.

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?