Är det möjligt att göra en ändring i ett testamente till förmån för ena barnet?

2020-08-18 i Testamente
FRÅGA
Min mamma påstår sig ha skrivit ett testamente där hennes önskan efter sin död är att låta en av mina systrar bo kvar i hennes hus fem år efter hennes bortgång. Är det möjligt att skriva in en sådan punkt i ett testamente?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv och bröstarvingars arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar din fråga som att din mamma redan har upprättat testamente och att det nu har skett ett tillägg i tidigare testamente, om att din ena syster ska få bo kvar i hennes hus i fem år efter hennes bortgång.

Tillägg av testamente

Värt att nämna är att ett tillägg till testamente måste uppfylla samma formkrav som gäller vid upprättande av testamente för att anses giltigt (10 kap. 6 § ÄB). Liksom kraven på att vittnen närvarar (10 kap. 1 § ÄB).

Utan att veta alla omständigheter i ditt fall krävs dessutom att tillägget som din mamma har gjort; för att det inte ska ses som ett återkallande av det ursprungliga testamentet, utan som ett tillägg - att tydligt ange att tillägget anger att det ursprungliga testamentet fortfarande ska gälla i övriga delar. Och att punkten hon infört enbart ska ses som ett tillägg och ingenting annat.

Barnens rätt till laglott

Huvudregeln är att bröstarvingar till arvlåtaren ärver lika (2 kap. 1 ÄB). Bröstarvingar till arvlåtare har rätt, oavsett om det skett ett tillägg till förmån till ena barnet, att få ut sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså rent praktiskt att om arvlåtaren har två barn och genom testamente inskränker arvsrätten till något av barnen, har det barnet rätt till sin laglott som då är halva av arvslotten.

Ett exempel: innan tillägget i testamentet gjordes (förutsatt att fördelningen skulle ske lika mellan barnen), haft rätt till 50 procent av kvarlåtenskapen från din mamma, har du fortfarande rätt till din laglott; i det fall din arvslott har inskränkts. Som då kommer att vara 25 procent av kvarlåtenskapen. Det innebär vidare att din mamma i det här fallet har rätt att testamentera övriga 75 procent till någon annan bröstarvinge.

För att en bröstarvinge ska kunna få ut sin laglott krävs vidare att bröstarvingen begär jämkning av testamentet inom sex månader (7 kap. 3 § ÄB). I övrigt saknar jag tillräckligt med information om förhållandena i övrigt för att kunna besvara din frågeställning fullt ut.

Sammanfattningsvis är det alltså fullt möjligt att testamentera bort en större del av sitt arv till sitt ena barn - däremot har det andra/övriga barnen rätt till laglott som alltid är halva arvslotten.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,


Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2726)
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?
2021-01-22 Vem eller vilka ska delges ett testamente?
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?

Alla besvarade frågor (88343)