Är det möjligt att göra bankkonton i äktenskap till enskild egendom?

2019-04-22 i Enskild egendom
FRÅGA
HejKan vi som gifta med särkullebarn skriva något juridiskt dokument som innebär att det var och en av oss två har på våra bankkonton är våra enskilda egendomar som ej ska ingå i dödsbo den dag en av oss avlider?Vi vill alltså att våra bankkonton ska vara enskilda egendomar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars egendom finns i 7 kap äktenskapsbalken (ÄktB). För regler om arv används ärvdabalken (ÄB).

Ni kan upprätta ett äktenskapsförord

I huvudregel gäller att ägodelar i ett äktenskap ägs av båda parter. För att motverka detta kan du och din partner skriva ett äktenskapsförord. Detta kan göras både inför och under ett äktenskap. I ett äktenskapsförord kan ni specificera vem som äger vad och vad som ska ingå i en bodelning. Ni kan här välja att göra era bankkonton till enskild egendom som då inte ingår i den andre makens dödsbo.

Hur ett äktenskapsförord upprättas regleras i 7 kap 3 § ÄktB. Det krävs bland annat att det upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Det krävs även att äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att det ska börja gälla.

Om ni endast har särkullbarn kommer era egna barn i så fall att ärva samtliga tillgångar på bankkontot vid ett dödsfall (3 kap 1 § första stycket ÄB)

Om den ena maken har väldigt lite ägodelar gäller inte äktenskapsförord

Efterlevande make har alltid rätt att vid sin makes död inneha ägodelar värda fyra prisbasbelopp om möjligt (3 kap 1 § 2 stycket ÄB). För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr, men det förändras lite varje år. Detta innebär att om, och endast om, den efterlevande maken inte själv har ägodelar värde (för 2019) 186 000 kr så har de rätt att få ut den saknade delen ur den avlidne makens enskilda egendom. Så länge ni båda äger mer än fyra basbelopp var, oavsett i vilken form (bostad, bil, möbler, aktier, pengar...), så är detta inget problem.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (356)
2020-02-24 Vad gäller om gåva blir enskild egendom?
2020-02-20 Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2020-02-11 Vem får enskild egendom vid makas död?
2020-01-21 Krävs testamente för att egendom ska bli enskild egendom?

Alla besvarade frågor (77316)