Är det möjligt att göra avdrag för uppförande av villa trots att jag saknar kvitton?

2020-02-24 i Avdrag
FRÅGA
HejJag köpte en tom i skärgården 1982 jag sökteoch fick bygglov för 110 m2. Med tillhörande egen brunn och av kommunen godkänt avlopp.Vi byggde i lösvirke och drog in el och kåken har villastandard. På fastigheten byggde vi ( m bygglov) en 50m2 stort gästhus, 2005 byggdevi vidare på stora huset so nu är 150 m2.Allt är byggt enligt modern standard och 4 glasfönsterVi har byggd i villastandard 145+45 i käkarna och 220x45 i taget. Med fyrk isildring.Vi har byggd skälva med hjälp av byggansvarig och fackmän.Nu har vi sålt och kan inte tillnärmelsevis presentera de kvitton som bygger kostat mest beroende på ett tillkortakommande av de som skulle hålla iordning på papperen.Finns andra meddela Skatteverket de faktiska kostnaderna nedlagda?Ex Foton , ptisstatisik, bygglov, fastighetstaxering m m
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När du säljer en bostad kan du göra avdrag för vissa renoveringar. Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier; den ena kategorin är grundförbättringar, den andra är reparationer och underhåll. Grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, medan förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften. Avdrag för renoveringar/förbättringar får göras om de utförts de senaste fem åren. Utöver att renoveringen är högst fem år gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5.000 kronor under ett och samma år. Exempel på renoveringar/förbättringar är målning, tapetsering, byte av lister och byte av vitvaror.

Om du har byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden får du göra avdrag för hela utgiften. Till skillnad från renoveringar/förbättringar finns det ingen åldersgräns, avdrag får göras oavsett ålder. Du får också göra avdrag med hela beloppet för inköp av utrustning som inte har funnits i bostaden tidigare. Exempel på sådant du kan göra avdrag för med hela utgiften är när du har byggt ett nytt hus, du har byggt ut ditt hus, du har installerat en tvättmaskin där det inte fanns någon innan och du har gjort om ett garage till ett badrum.

Det är alltid en god idé att spara alla kvitton och fakturor för att ha möjlighet att visa hur mycket du kan begära avdrag för. Det är däremot möjligt att begära avdrag även om du saknar kvitton och fakturor från renoveringen. Då behöver du andra dokument för att kunna visa omfattningen av och tidpunkten för dina renoveringar. Exempel på dokument som kan användas för ändamålet är fotografier före och efter, ritningar, kontoutdrag, lånehandlingar, pantbrev, bygglovshandlingar, fastighetsdeklaration, prisstatistik, intyg från byggmästare m.m. (jfr Kammarrätten i Göteborg mål nr 6782-12). Uppräkningen är inte uttömmande utan även annat kan tillmätas betydelse. Det kommer utifrån det underlag du lämnar in att göras en sammantagen bedömning. Dels ska det framgå att nybygget verkligen skett (vilket torde vara möjligt att bevisa med hjälp av bygglovsansökan, fotografier före och efter m.m.) dels vad kostnaden varit och vem som betalt den (vilket du torde kunna styrka med lånehandlingar, pantbrev, kontoutdrag m.m.).

Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket och håller en bra kontakt med myndigheten. Skatteverket är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att myndigheten ska svara på frågor och hjälpa dig inom dess område. Skatteverket kan således vara behjälplig med att förklara vilka dokument den vill att du lämnar in för att styrka dina avdrag. För det fall att du och Skatteverket inte kommer överens och du får ett negativt beslut i slutändan, är det möjligt att begära domstols prövning av beslutet genom en överklagan.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att prata vidare om ärendet med dig. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 26 februari, klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (111)
2021-05-03 Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
2021-04-10 Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen
2021-03-30 Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?
2021-03-30 Medges avdrag för dubbel bosättning när den tidigare bostaden hyrs ut i andra hand?

Alla besvarade frågor (92284)