FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning11/08/2020

Är det möjligt att förhandla med hyresgästen om uppsägningstidens längd?

Hej!

Jag äger en bostadsrätt som jag hyr ut. Kan jag, som hyresvärd, förhandla om uppsägningstiden från 3 månader till 1 månad? Eller har hyresgästen ALLTID rätt till 3 månaders uppsägningstid, oavsett vad som står i hyresavtalet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du hyr ut en bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att det inte är möjligt att förhandla om avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen jämfört med vad som gäller enligt lagen (2 §).

Vad gäller uppsägningstid så gäller följande enligt lagen. Hyresgästen har en uppsägningstid på en månad. Hyresvärden har en uppsägningstid på tre månader, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket).

Detta betyder att den uppsägningstid som ni avtalar om får vara max en månad för hyresgästens del. Den uppsägningstid som gäller för dig som hyresvärd måste vara minst tre månader, men det är möjligt att avtala om att den ska vara längre än så. Du som hyresvärd kan inte förhandla om uppsägningstider som strider mot detta, ett sådant avtalsvillkor är ogiltigt.


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare