Är det möjligt att förbjuda rökning i bostadsrätter?

Hej, nu är det så att jag bor på bottenvåning och det är så att folk röker HELA tiden vid porten eftersom föreningen satt ut askkoppar där. Då mina fönster sitter längs väggen där folk röker så går det knappt att ha mina fönster öppna eller ens de små ventilerna ovanför så att man kan få in lite frisk lukt. Vad kan jag göra åt detta?

Har en med astma som bor hos oss också och det kan kännas jobbigt, samt så luktar det i hela min lägenhet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor som gäller bostadsrätter regleras främst i bostadsrättslagen.

Enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren skyldig att, vid användning av lägenheten, iaktta det som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Bostadsrättshavaren måste också se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra bostadsmiljön. Dessutom ska bostadsrättshavaren följa eventuella ordningsföreskrifter som föreningen meddelat, så länge ordningsföreskrifterna följer "god sed".

Föreningen kan meddela ordningsföreskrifter som till exempel gäller rökförbud i gemensamma utrymmen såsom trappuppgångar eller tvättstugor. I praxis har det dock konstaterats att rökning är något man ofta får acceptera i samhället. Föreningen kan därför inte förbjuda personer att röka i sina egna lägenheter eller på sina egna balkonger. Förbud mot att röka utomhus är svårt för föreningen att reglera. Såsom det ser ut idag verkar det alltså inte finnas någon möjlighet att förbjuda rökning utomhus.

Vissa lukter såsom rökning måste ofta kunna accepteras och utgör alltså ingen störning enligt bostadsrättslagens mening. Av den anledningen finns det heller ingen skyldighet för föreningen att agera mot störningarna.

Om det däremot är så att rök kommer in genom de små ventilerna och det skulle röra sig om något fel i ventilationen som gör att röken kommer in är det föreningens ansvar att åtgärda detta.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000