Är det möjligt att förändra laglottens storlek?

2019-10-09 i Laglott
FRÅGA
Finns det någon möjlighet att göra ändring av laglotten. Dvs om du har två barn och det ena barnet är förståndshandikappat och har redan nu tillräckligt med pengar för att klara sig livet ut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Är det möjligt att förminska laglotten?

Som utgångspunkt så har barnen dvs bröstarvingarna till den avlidne en lagstadgad rätt att ta del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna kan inte göras arvslösa utan har rätt att som minsta andel få ut sin laglott, vilket utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att i det fall att deras förälder väljer att testamentera hela sin kvarlåtenskap till det andra syskonet så kan bröstarvingen välja att jämka testamentet och på så vis få del av halva kvarlåtenskapen (7 kap. 3 § ÄB). Om bröstarvingen inte väljer att jämka testamentet inom sex månader så förlorar denne sin rätt att begära ut sin laglott och får istället anpassa sig efter sin förälders vilja i testamentet.

Det finns alltså ingen möjlighet att förminska laglottens storlek men däremot så finns det möjlighet att genom testamente välja hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Trots detta så har en bröstarvinge rätt att efter jämkning få ut sin laglott men om detta inte görs inom sex månader så kommer fördelningen enligt testamentet att gälla.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81813)