Är det möjligt att få 110dagar gånger 200kr plus provtagnings avgifter som påföljd för ringa narkotikabrott?

Hej har fått dagsböter på ett ringa narkotika brott och nakotika brott för innehav. Innehavet var 1,6g kokain samt att de hittade amfetamin i urinet. Är det möjligt att få 110dagar gånger 200kr plus provtagnings avgifter? Aldrig straffad för liknade brott förut.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!


Vid bedömningen av val av påföljd tar domstolen flera olika omständigheter i beaktning. Exempel på omständigheter är ålder, artbrott, tidigare brottslighet och brottets allvar. Se Brottsbalken (BrB) kapitel 29-31 för tydliga regler om vad som domstolen tar hänsyn till. Jag har inte omständigheter nog i frågan att bedöma valet av påföljd. Nedan kommer en generell beskrivning:

Enligt 2§ Narkotikastrafflagen (NSL) är böter ett tillåtet val av påföljd för ringa narkotikabrott. 110 stycken dagsböter är om domstolen finner det rimligt möjligt att döma ut, 25 kap 1§ och 2§ BrB. 200 kr är även inom spannet 50-1000 kr och således ett tillåtet dagsbötesbelopp 25 kap 2§ 2 stycket BrB.

Med det sagt ser jag att domstolens bedömning om 110 dagsböter à 200kr var är rimlig. Eftersom du är dömd för brottet måste du stå för åklagarens kostnader för urinproven 31 kapitlet 1 § 1 stycket Rättegångsbalken.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”