Är det möjligt att bestrida en betald faktura efter två år?

FRÅGA
HejJag är i efterhand inte nöjd med faktureringen för en omfattande renovering jag beställt av en byggfirma. Jag tycker helt enkelt det blev för dyrt. Jag har i efterhand bett en utomstående räkna igenom vad det borde kostat, vilket visar sig är betydligt mindre än det jag betalt. Det har nu gått över två år sedan sista fakturan betalades och jag bestred inte denna. Finns det någon möjlighet att begära återbetalning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Relevant lagrum och grundläggande förutsättningar

Då din fråga gäller köp av tjänst och du så vitt jag vet är en privatperson blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. Det är denna lagstiftning samt avtalslagen (AvtL) som jag kommer utgå från när jag besvarar din fråga.

Jag uppfattar förutsättningar som att du och hantverkaren inte har kommit överens om ett fast eller ungefärligt pris. Vidare förstår jag att du i efterhand har insett att du har betalat överpris för tjänsten. Jag hoppas att jag har tolkat förutsättningarna rätt, annars får du gärna återkomma med en ny fråga.

Priset ska vara skäligt

Om ett pris på en tjänst inte är avtalat så gäller att du som konsument ska betala vad som är att anse som skäligt dels utifrån tjänstens art och dels utifrån vad samma tjänst kostar på marknaden (36§ KtjL). Om priset bedöms som oskäligt så kan en domstol komma fram till att fakturan ska jämkas, det vill säga att priset sänks till vad som är att bedöma som skäligt (36§ AvtL). För att ha bättre chanser att lyckas få genom sina krav vid bestridande av faktura är det en fördel att inte betala fakturan och att, så fort som möjligt, underrätta firman om att man inte tänker betala på grund av att priset inte är skäligt. Vid en sådan situation hade det sannolikt varit upp till firman som utfört arbetet att bevisa att priset på tjänsten är rimligt.

Betalning kan betraktas som att priset accepteras

Även om det såklart är en fördel att hålla inne pengarna så finns det ingen konkret regel som säger att en redan betald faktura inte kan bestridas eller att en faktura måste bestridas inom en särskild tid. Däremot är det svårare att hävda sin rätt om man redan har betalt och om det dessutom har gått lång tid sedan betalning erlades, eftersom det då inte finns några innestående medel att hålla emot med. Detta beror på att huvudregeln alltid är att det som du och företaget kommer överens om gäller. Även om ni inte har ett formellt avtal om priset så kan din betalning ses som att du accepterar priset som framgår av fakturan, särskilt med tanke på att ni inte avtalat om ett fast pris och att det har gått två år tills du bestrider fakturan. Här kan även viss vägledning hämtas från regeln om reklamation som säger att en reklamation ska ske inom skälig tid (17§ KtjL). Även om saker och ting kan ta tid så är två år ganska lång tid för att få en uppfattning om man betalt överpris eller inte. Med det sagt tror jag det är svårt att finna rättsligt stöd för att kräva tillbaka pengarna av firman, just på grund av att ni inte avtalat om något pris och du inte heller har bestridit fakturan i närtid efter att du betalt vilket kan ses som en acceptans av priset.

Avslutningsvis kan det vara bra att ha med sig att det inte finns något som hindrar dig från att bestrida fakturan som sagt, däremot vill jag vara ärlig med att jag tror det kan bli svårt att få genom ditt krav utifrån ovanstående resonemang. Vill ni ändå försöka bestrida fakturan så är min rekommendation att ni kontaktar företaget skriftligen, antingen via mejl eller post, för att på så vis framföra ert krav.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Källhage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?