Är det möjligt att ärva en hyresrätt?

2019-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min 17-årige dotter bor i en hyreslägenhet i Uppsala. Min fråga är: Om jag dör vad händer då med lägenheten? Det är bara jag som står på kontraktet. Blir då min dotter automatiskt utkastad från lägenheten? Eller kan man möjligen också skriva in henne i kontraktet som förhyrare av lägenheten och då förhindra att hon måste flytta. Hon fyller 18 år i Januari.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din dotter är din bröstarvinge och därmed närmsta arvtagare och dödsbodelägare enligt 2:1 och 18:1 äktenskapsbalken (ÄB). Det är möjligt att i vissa fall ärva eller testamentera en hyresrätt.

Som utgångspunkt måste hyresvärden godkänna överlåtelsen enligt 12:32–33 jordabalken (JB). Ett av undantagen från detta är att din dotter kan få överta bostaden om du avlider under hyrestiden, 12:34 andra stycket JB. För att undantaget ska bli tillämpligt krävs att det är en närstående dödsbodelägare eller annan närstående som ska överta bostaden, och i det senare fallet måste den närstående också varaktigt ha sammanbott med den avlidna. Det krävs alltså inget samtycke av hyresvärden i detta fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82752)