Är det lämpligt att en pojke på 10 år ska ha ansvaret för sin yngre bror?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Är det lämpligt att en pojke på 10 år skall ha ansvaret för sin yngre bror på 7 år?Detta gäller på morgonen först i hemmet och sedan se till att den yngre brodern blir lämnad på skolan. Det skall också tilläggas att den yngre inte lyssnar på sin storebror och att det ofta är konflikter dem emellan. Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen är inte lagreglerad

Det finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan ansvara för sina småsyskon eller vara ensamma hemma. Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att en pojke på 10 år ska ha ansvaret för en sjuåring.

Vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behov

Bestämmelser som rör förhållandet mellan föräldrar/vårdnadshavare och barn regleras föräldrabalken. Barn har enligt lag har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken) Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 2 § andra stycket). Det är dock inte vidare specificerat hur dessa bestämmelser ska uppnås eller vad som är rätt och fel, utan det är upp till vårdnadshavare att bedöma hur personen på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.

Vid misstanke om att barn far illa - kontakta socialtjänsten

Sammanfattningsvis kan det sägas att det ur ett lämplighetsperspektiv förmodligen inte kan anses vara okej för en tioåring att ha ett sådant omfattande ansvar för sitt syskon. Om man som utomstående är orolig för ett barn och misstänker att barnet far illa eller växer upp under olämpliga omständigheter bör man kontakta socialtjänsten. Det är viktigt att veta att man kan göra en orosanmälan anonymt om man vill, så länge man inte uppger sitt namn.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll