Är det lagligt med Airnbnb i Sverige?

2017-03-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Är det lagligt med Airbnb
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter enligt din fråga att du undrar om huruvida Airbnb är lagligt i Sverige, svar följer nedan:

I 7 kap. 10 § bostadsrättslagen sägs att andrahandsuthyrning endast får ske om styrelsen lämnar sitt samtycke. Om styrelsen vägrar att lämna samtycke, får bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen ändå upplåta lägenheten till andrahandsuthyrning om hyresnämnden lämnar ett tillstånd. Av 11 § följer vidare att tillstånd ska lämnas för andrahandsuthyrning, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning kan exempelvis vara att bostadsrättshavaren kommer att befinna sig på annan ort, att en närstående till bostadsrättshavaren behöver lägenheten under en tid, provsamboende eller att man har svårt att få sålt lägenheten.

Den uthyrningsform som Airbnb tillhandahåller innebär att man hyr ut korta perioder (per dag eller veckovis). En sådan uthyrning är att betrakta som en vanlig andrahandsuthyrning, vilket kräver styrelsens samtycke. En sådan uthyrning utgör inte heller ett godtagbart skäl för att få tillstånd från hyresnämnden, eftersom att enbart bostadsrätthavarens vilja att tillgodogöra sig hyra för lägenheten inte är att betrakta som ett godtagbart skäl.

Sammanfattningsvis, att hyra ut via AirBnb kräver samtycke från styrelsen eller tillstånd av hyresnämnden. Styrelsen och hyresnämnden har dock ingen skyldighet att lämna samtycke eller tillstånd, eftersom att uthyrning via Airbnb inte utgör ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrning. Uthyrning via Airbnb utan samtycke eller tillstånd kan således stå i strid med lagen.

Bostadsrättslagen hittar du här!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (709)
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand
2021-08-19 Kan man hyra ut hyresrätt i andrahand via korttidsuthyrning.

Alla besvarade frågor (95746)