Är det lagligt för mig att filma när jag läser upp böcker som ägs av biblioteket jag jobbar på och lägga upp videon på Youtube?

Arbetar på bibliotek och skulle vilja läsa upp ett antal spökhistorier ur böcker som biblioteket äger, och då spela in mig själv och lägga upp det på bibliotekets youtube-kanal. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör skyddet för böcker finns i upphovsrättslagen (URL). Svaret på din fråga beror på lite olika omständigheter, så jag kommer först gå igenom vad upphovsrätten till ett verk egentligen i allmänhet innebär och hur den förhåller sig till den typ av video du beskriver. Sen går jag in på vad som kan gälla för just biblioteken och sist hittar du en sammanfattning och lite tips.

Det är verket som är skyddat, inte de fysiska exemplaren i bibliotekets böcker

En bra grej att tänka på först i en sån här fråga är att det är själva verket, alltså berättelsen i boken, dess karaktärer osv, som är skyddat och inte de fysiska exemplaren. Därför spelar det som utgångspunkt inte så stor roll att det är just böcker som biblioteket äger. Jag kommer prata om verken istället för böckerna, för att hålla isär de fysiska exemplaren och det som faktiskt skyddas av lag.

Att läsa upp en bok i en video och lägga upp på Youtube kan vara ett intrång i upphovsrätten

Att verken du funderar på att läsa upp skyddas av upphovsrätt betyder att det bara är rättighetsinnehavaren som får förfoga över dem genom att framställa exemplar och/eller göra det tillgängligt för allmänheten. Detta gäller både verken i originalform eller om de bearbetas eller ändras genom en översättning eller en annan litteratur- eller konstart eller annan teknik (URL 2 §).

Om du läser upp böcker på video är det en typ av framställning av ett exemplar av verket. Om du sen lägger upp det på Youtube har du gjort det tillgängligt för allmänheten, eftersom alla kan komma åt det utan problem. Gör du det kan du alltså göra intrång i någons upphovsrätt och det kan leda till att rättighetsinnehavaren dels kräver att videon och dels begär skadestånd.

Biblioteks rätt att förfoga över verk

Det finns vissa undantag för just bibliotek när det gäller framställning av exemplar, men det gäller kortare avsnitt i böcker eller enstaka artiklar i undervisnings- eller forskningssyfte (URL 16 §). Det undantaget blir därför inte tillämpligt för det du vill göra.

Jag kan inte säga något med säkerhet, men det verkar som att det vanliga för biblioteken är att de har licensavtal med olika leverantörer av böcker. I så fall är det sannolikt i dessa licensavtal som det bestämts på vilka sätt biblioteken får förfoga över alla verk som de har exemplar av. Det kan hända att det finns villkor som ger biblioteket tillåtelse att till exempel läsa upp olika verk, framställa exemplar och sprida dem på olika sätt.

Kolla om biblioteket du jobbar på har licensavtal eller om du kan kontakta rättighetsinnehavaren

Om du filmar dig själv när du läser upp böcker framställer du exemplar av de upphovsrättsskyddade verken. Lägger du upp videon på Youtube gör du exemplaret tillgängligt för allmänheten. Detta är ett förfogande som rättighetshavaren kan stoppa och begära ersättning för. Biblioteket du jobbar på har sannolikt avtal med olika leverantörer av böcker som innehåller villkor om vad ni får och inte får göra med verken i böckerna ni har. Det första du bör göra är därför att kolla upp om ni har några såna avtal och vad som är bestämt i dem.

Om ni inte har några licensavtal som tillåter dig att publicera videor med upplästa böcker kan du alltid kontakta den som har rättigheterna till böckerna och fråga om du kan få tillåtelse att publicera den här typen av videor. Vem som har rättigheten till olika verk brukar man kunna läsa sig till i början av boken där det finns uppgifter om bland annat förlag och tryckort.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”