Är det lagligt för företag att använda andra personers unika namn?

Hej,

Får ett företag(utländsk)använda ens namn som redan finns? Vi säger då att mitt namn är Annika och det är bara jag i hela världen som äger det namnet sedan kommer ett företag och använder mitt namn som företagsnamn. Är det lagligt? Och kan man stämma sånt här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det lagligt för företag att använda andra personers unika namn?

Ett företag som verkar under ett visst namn har ofta ett så kallat varumärkesskydd, det vill säga ett skydd för att ingen annan än ägaren till denna rättighet får använda det utan deras tillåtelse. Varumärkesskydd och dylikt regleras olika i olika länder, och ett universellt korrekt svar kan således inte ges. De skydd de medför är även geografiskt begränsade så till vida att de endast gäller i de länder de är registrerade eller där de har inarbetats (med vissa undantag som till exempel gemenskapsvarumärken inom EU). Men om vi utgår från svensk lag så framgår det av varumärkeslagen 2 kap. 10 § 2 p. att ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartade namn. Om någon ägare i företaget bär samma namn så har de rätt att använda det, då varumärkets namn inte utgör någon ANNANS egenartade efternamn. Anledningen att det främst är efternamn som berörs är för att de ämnar indikera släktskap, medans fler kan bli döpta till samma unika förnamn allt eftersom. Ett unikt förnamn är inget man typiskt sätt har ensamrätt till. Även fulla namn kan dock skyddas, om de är konstnärsnamn eller namn som är att jämställa som sådana. Detta förutsätter att det finns någon form av kändisskap knutet till namnet.


Ett sista krav som framkommer av den ovan angivna paragrafen är att användningen av märket ska medföra en nackdel för bäraren av namnet. Det räcker således inte att de bara använder namnet för att det ska vara förbjudet, utan du måste även ta skada på något sätt (ekonomsikt, anseendemässigt och så vidare)


Ett namn som inkräktar på ditt egenartade efternamn får således inte registreras hos Patent- och registreringsverket under ovan givna förutsättningar.


Kan man stämma om någon bryter mot detta?

Om vi gör antagandet att varumärket inte får registreras på grund av det ovan anförda så innebär detta att företaget inte kommer att kunna åtnjuta ett varumärksrättsligt skydd för sin verksamhet. Det innebär dessvärre inte att de inte har rätt att fortsätta sin verksamhet trotts detta. Om du själv istället haft ett eget varumärke med ditt namn i sig så hade du kunnat anföra att det andra företaget gör intrång i ditt varumärkesskydd. Du som privatperson äger dock inte samma immaterialrättsliga skydd, varför en sådan talan inte kan föras av dig, då inget faktiskt varumärkesintrång sker.


Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om du kan stämma på grund av detta besvaras olika beroende på lagen i de land/länder företaget är verksamt i. Om företaget är verksamt i Sverige så kommer du nog dessvärre inte att kunna bedriva en lyckad stämning mot dem.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar

Erik ClaesonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”