Är det lagligt för en hemsida att publicera mitt personnummer?

FRÅGA
https://mrkoll.se har mitt personnummer m.m och visar det till alla som söker på mig. Är detta lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hemsidan som du hänvisar till i din fråga är en av flera svenska hemsidor som publicerar den här typen av information, d.v.s. offentliga uppgifter. Exempel på offentliga uppgifter är brottmålsdomar, din adress och även personuppgifter som ditt personnummer. Anledningen till varför det är lagligt för dessa hemsidor att publicera den här informationen offentligt, är för att de har beviljats ett utgivningsbevis för företagets databas. Av vad som framgår i 1 kap. 5 § i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), så kan utgivningsbevis utfärdas om en ansvarig utgivare har utsetts samt att överföringarna utgår från Sverige. Hemsidan i fråga har alltså ett utgivningsbevis som är är grundlagsskyddat och innebär att det kan publicera uppgifter som, bland annat, ditt personnummer. Detta förutsatt att de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att yttrandefrihetsbrott ska aktualiseras krävs det att det är särskilt angivet som förbjudet i grundlagen. Att publicera personnummer är dock inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed är detta tillåtet.

I Sverige strider inte utlämnandet av personuppgifter mot dataskyddsförordningen GDPR. Hemsidor med utgivningsbevis omfattas inte av reglerna om personuppgiftsbehandling i GDPR eftersom det anses nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Hemsidan behöver alltså inte heller ditt samtycke för att publicera dina personuppgifter.

Hoppas du fick svar på din fråga men om du undrar något ytterligare så får du gärna hör av dig till oss igen!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Fick du svar på din fråga?